Tafwyl yn dychwelyd y penwythnos hwn

21/06/2019

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Castell Caerdydd yn croesawu Gwyl Tafwyl unwaith eto y penwythnos hwn wrth i filoedd dyrru i furiau'r castell i fwynhau gwledd o gerddoriaeth, ceflyddyd, bwyd a diod.

Band Pres Llareggub a Caryl Parry Jones fydd yn arwain y Prif Lwyfan a gefnogir gan BBC Radio Cymru, gyda Candelas, Yr Eira, Gwilym, Mellt, Chroma a Mei Gwynedd hefyd yn perfformio dros y penwythnos.

 

Dywedodd Golygydd BBC Radio Cymru, Rhuanedd Richards: “Rhwng ein dwy orsaf, Radio Cymru a Radio Cymru 2, rydym yn cefnogi ac yn darlledu mwy o gerddoriaeth Gymraeg nag yr ydym erioed o’r blaen ac mae hyn yn destun balchder mawr i ni. Unwaith eto eleni, bydd Radio Cymru yn teithio i rai o brif wyliau cerddorol Cymru, gan ddechrau yng ngŵyl fawr ein prifddinas, Tafwyl. Mae Tafwyl bob amser yn benwythnos llawn hwyl a chyffro, ac rydyn ni’n falch iawn o’i chefnogi unwaith eto.”

 

Draw yn adeilad pren Y ‘Sgubor, rhai o’r artistiaid bydd yn camu i’r llwyfan yw Mr, HMS Morris, Alffa, Glain Rhys, Siddi ac I Fight Lions, wrth i Tafwyl a Chlwb Ifor Bach gychwyn ar gytundeb tair blynedd newydd yn cefnogi’r llwyfan hwn; gan barhau i weithio mewn partneriaeth i gefnogi cerddoriaeth Gymraeg yn y brifddinas.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Clwb Ifor Bach, Guto Brychan: “Mae Clwb Ifor Bach wedi bod yn noddi’r ail lwyfan yn Tafwyl ers i’r ŵyl symud i’r castell nôl yn 2012, ac mi rydym yn hynod o falch i barhau gyda’r bartneriaeth am y tair blynedd nesaf. Mae llwyddiant Tafwyl dros y cyfnod hwn, gan ddatblygu o ŵyl undydd i ddigwyddiad sydd bellach yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod i gynulleidfa o dros 40,000, yn arwydd o ba mor bwysig yw’r ŵyl i’r sector artistig yng Nghymru. Wrth gynnig mynediad am ddim mae’r ŵyl yn cyflwyno cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg i gynulleidfaoedd newydd o bob cwr o’r wlad ac mi rydym yn edrych ymlaen at gydweithio unwaith eto yn 2019.”

 

Bandiau ifanc cyffrous y sin bydd ar lwyfan Yurt T, gan gynnwys Sybs, Lewys a’r Cledrau; yna bandiau pres, jazz a charnifal bywiog Bass 12, 3D Bass a RT Dixiebandfydd ymysg yr enwau yn denu sylw ar Lwyfan y Porth.

 

Cyfle i berfformio ar hyd a lled y ddinas

 

Diolch i gefnogaeth For Cardiff bydd nifer o artistiaid a pherfformwyr stryd yn cael y cyfle i berfformio ar hyd a lled y brifddinas eleni, gan ddod â dathliadau Tafwyl i ganol y ddinas a thu allan i furiau’r castell am y tro cyntaf.

 

“Mae’n gret gallu cynnig llwyfan i gymaint o artistiaid bob blwyddyn, a chyflwyno cerddoriaeth Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd. Mae’r line up eleni yn un o’r goreuon eto ac yn dangos pa mor eclectig a chyfforus yw pethau yn y byd cerddoriaeth Cymreig ar hyn o bryd.” Llinos Williams, Tafwyl

 

Yn ogystal â’r wledd gerddorol bydd amrywiaeth o stondinau bwyd a diod gan gynnwys The Bearded Taco, Grazing Shed, Meat and Greek, Brother Thai a Ffwrnes yn ogystal â mwy o fariau diod nag erioed o’r blaen.

 

Enwau mawr yn y byd celfyddydau

 

Ar ben y gerddoriaeth, bydd yr ŵyl yn parhau i ddod â’r enwau mwyaf ym myd y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd. Bydd cynnwys llenyddol, celfyddydol, chwaraeon a chomedi i’w mwynhau ac ardal arbennig i blant.

 

Bydd mynediad i’r ŵyl am ddim eto, gyda chroeso mawr i bawb – siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Cymru.

 

Fel bob blwyddyn, bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y brifddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis a bariau. 

 

Am ragor o wybodaeth am yr Wyl, ewch i'r wefan