Tafwyl yn denu'r miloedd

03/07/2017

Categori: Bwyd, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth miloedd o bobl i gaeau Llandaf yng Nghaerdydd dros y penwythnos i ddathlu Tafwyl 2017.

Roedd yr wyl eleni yn fwy nag erioed, gyda deuddydd llawn o weithgareddau, cerddoriaeth, bwyd a diod a llawer mwy yn diddanu’r torfeydd.

 

Bandiau roc fel Candelas, Meic Stevens, sgyrsiau llenyddol, talwrn y beirdd, sgwrs am wleidyddiaeth, pizza wedi’u coginio mewn popdy coed, bwyd figan, cwrw lleol, setiau dj, Sali Mali, gemau hwyliog i blant, ymweliad gan reolwr Cymru, Chris Coleman - roedd mwy na digon i ddiddanu pawb o bob oed ar gaeau Llandaf eleni wrth i’r Wyl hon fynd o nerth i nerth ac sydd erbyn hyn yn prysur ennill statws cenedlaethol. 

 

Mae Lleol.cymru wedi ceisio cyfleu’r hwyl ac amrywiaeth dros y penwythnos yn y trydariadau canlynol: