Tafwyl yn cynnal gŵyl gerddorol fyw cyntaf Cymru ers cychwyn y pandemig

Ar ddydd Sadwrn 15 Mai cynhaliwyd y 15fed Tafwyl; wrth i gynulleidfa o 500 fwynhau’r ŵyl yng Nghastell Caerdydd.

Dewiswyd gŵyl gelfyddydol Gymraeg adnabyddus Cymru fel un o gyfres o ddigwyddiadau prawf Covid Llywodraeth Cymru, gan groesawu partïon o rhwng 4 a 6 o bobl i fwynhau cerddoriaeth fyw a bwyd stryd.

 

Yn ogystal â’r gynulleidfa fyw, roedd cynulleidfa fyd-eang yn gwylio’r ŵyl ar blatfform digidol AM; gyda phobl yn gwylio o’r Ariannin, Yr Eidal, Ffrainc, Yr Almaen a Chanada i enwi ond rhai gwledydd - gyda niferoedd y gwylwyr ar lein yn uwch na llynedd.

 

Roedd 17 artist yn perfformio ar draws 2 lwyfan, wedi eu curadu gan Clwb Ifor Bach - gydag Ani Glass, Gwilym a Geraint Jarman yn cael y wefr o berfformio o flaen cynulleidfa yn yr ŵyl gerddorol gyntaf hefo cynulleidfa fyw i gael ei chynnal yng Nghymru ers cychwyn y pandemig. 

 

“Mi oedd yn fraint pur cael rhannu'r profiad arbennig yma gyda'r gynulleidfa. Dyddiau fel hyn sy'n atgyfnerthu fy ffydd yng ngallu cerddoriaeth i ddod a phobl at ei gilydd. Diolch i Tafwyl am y cyfle!” - Ani Glass

 

Ymysg yr uchafbwyntiau eraill roedd lansiad y podlediad LHDT+ cyntaf yn y Gymraeg, 'Esgusodwch fi?', sgwrs banel am hyder corff wedi’i drefnu gan Mari Gwenllïan HIWTI; a sgwrs banel am hunaniaeth a chymreictod dan arweiniad Seren Jones.

 

Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd: “Ar ôl cyfnod hynod o heriol i bawb roedd yn hyfryd gweld pobl yn mwynhau ychydig o normalrwydd eto, gan ddathlu bod llygedyn o obaith ar y gorwel i’r diwydiant digwyddiadau a’r celfyddydau. Diolch i Lywodraeth Cymru am ddewis ein gŵyl ni fel un o’u digwyddiadau prawf. Ni fyddai hyn oll wedi bod yn bosibl heb ein cyllidwyr, noddwyr, partneriaid a chyfranwyr anhygoel - felly diolch yn fawr iddynt hwy a phawb sydd wedi ymuno â ni. Gan edrych ymlaen at groesawu cynulleidfa fwy i Gastell Caerdydd yn 2022!”

 

Dywedodd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, “Mae Tafwyl wedi datblygu yn rhan sefydledig, pwysig a phoblogaidd o galendr digwyddiadau Caerdydd. Bu croeso mawr i’r ŵyl ddigidol arloesol llynedd ond oes dim yn curo cerddoriaeth fyw ac rwyf wrth fy modd bod y Cyngor yn medru cefnogi Menter Caerdydd yn gwireddu hyn fel rhan o’r Cynllun Digwyddiadau Prawf.

 

Ail-agor y sector

 

Mae Caerdydd yn enwog yn fydeang am groesawu digwyddiadau cerddoriaeth, chwaraeon, diwylliant a digwyddiadau mawr eraill o bwys rhyngwladol sydd yn dod â budd economaidd aruthrol i’r ddinas yn ogystal â hwb i broffil Cymru. Gan i ni orfod cau dros gyfnod y pandemic, mae’n allweddol ein bod yn cael ein cefnogi i adeiladu ar ddigwyddiadau prawf megis Tafwyl er mwyn ail-agor y sector yn gyflym a diogel.

 

Rwyf yn edrych ymlaen at ddychweliad diogel amserlen brysur o ddigwyddiadau yn y ddinas y dyfodol agos, at groesawu ymwelwyr i’n dinas wych ac at deimlo cynnwrf byrlymus ar strydoedd Caerdydd unwaith eto”

 

Bydd modd gwylio holl ddigwyddiadau’r ŵyl ar alw trwy gyfrwng platfform digidol AM, a bydd cyfle i fwynhau’r uchafbwyntiau ar S4C ar nos Iau 27 Mai am 9yh.