Tafwyl yn cyhoeddi rhaglen lawn

Gyda dim ond mis i fynd tan ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

Bydd yr ŵyl ymylol yn cychwyn ar Fehefin 23, gyda 33 o ddigwyddiadau dros 8 diwrnod. Bydd Wythnos Tafwyl yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, celf, bwyd a diod, digwyddiadau i ddysgwyr a digwyddiadau i blant ar draws Caerdydd.

 

Mae uchafbwyntiau Wythnos Tafwyl 2018 yn cynnwys Clwb Ifor Bach yn cyflwynio unig gig haf Sŵnami, Gŵyl Gerallt – diwrnod o sesiynau llenyddol amrywiol gyda Barddas, lansiad arddangosfa gelf yn dathlu rhai o arloeswyr pop y 60au a’r 70au, noson o gin a recordiau Cymreig gyda Clwb Gin Caerdydd a pharti lansio cyfrol Bragdy’r Beirdd.

 

Yn dilyn wythnos o ddigwyddiadau, bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei chynnal ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf yng Nghastell Caerdydd.

 

Bydd Tafwyl 2018 yn amrywiaeth liwgar o'r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig. Fel arfer, mae mynediad i Tafwyl am ddim.

 

Band Pres Llareggub, Chroma, Eden, Omaloma, Adwaith, Serol Serol, Candelas, Alys Williams a Lleuwen sydd ymhlith y bandiau sy’n perfformio ar draws pedwar llwyfan eleni.

 

Bwyd a Diod

 

Bydd mwy o stondinau bwyd stryd nag erioed o’r blaen – gyda rhai o ffefrynnau sîn bwyd stryd y ddinas yno - Meat and Greek, Tukka Tuk, Grazing Shed, Science Cream a Ffwrnes. Bydd pedwar bar yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch Cymreig gan gynnwys Cwrw Tafwyl (Tomos a Lilford).

 

Bydd blas o'r cynnyrch gorau o Gymru ar gael ym Mhabell Bwyd a Diod yr ŵyl, Popty, gyda demos a sesiynau blasu bwyd a diod gyda Wrights Wines, Imran Nathoo, Cocorico Patisserie a Pant Du.

 

Byw yn y Ddinas

 

Yn Yurt Byw yn y Ddinas bydd trafodaethau panel, sesiynau holi ac ateb a straeon difyr. Ymysg y sesiynau bydd sgwrs am homoffobia yn y byd chwaraeon gyda Stonewall, sioe drag dwyieithog Connie Orff, Cwis Pop Potter a hanesion difyr Elfed Eisteddfod yng nghwmni Beti George.

 

Yurt Lles

 

Bydd pabell newydd eleni llawn sgyrsiau, demos a dosbarthiadau am les meddyliol a chorfforol, ac am fyw bywyd iach yn y ddinas. Ymysg y sesiynau bydd sgyrsiau am feddylgarwch, meddygaeth naturiol, a lles yn y gweithle. Bydd Nia Ceidiog yn gwneud sesiwn am gorff lunio, ac i’r rhai sydd wedi cael gormod o Gwrw Tafwyl y diwrnod cynt bydd sesiwn Yoga Pen Tost gyda Tara Bethan.

 

Y Lolfa Lên

 

Yng nghornel glud o’r castell Aneurin Karadog, Tudur Hallam a Grug Muse bydd ymysg yr awduron yn diddanu yn Y Lolfa Lên. Bydd rhaglen arbennig o Y Talwrn yn cael ei recordio yno hefyd.

 

I’r rhai bach

 

Yn yurt hudolus Canolfan y Mileniwm bydd sesiynau celf a chrefft a llond gwlad o ddigwyddiadau celfyddydol i’r teulu i gyd. Draw yn ardal Bwrlwm bydd sesiynau garddio, gweithdai printio, gweithdai creu tipis a chreu pen-wisg.

 

I gynulleidfa ieuengaf yr ŵyl draw yn Cwtsh Babis a Cwtsh Mudiad Meithrin bydd gweithgareddau trwy gydol y penwythnos yn cynnwys sesiynau stori, gweithdai creu byrbrydau iachus a sesiynau peintio. Bydd cyfle hefyd i ddianc o fwrlwm yr ŵyl yn y gornel ymlacio – lle bydd modd bwydo a newid mewn man tawel.

 

Yurt T

 

Bydd Yurt T, ardal ar gyfer pobl ifanc yn ei harddegau, dwywaith maint llynedd, gyda llwyfan yn rhoi platfform i fandiau ifanc fwyaf cyffrous y sîn gan gynnwys Serol Serol, Wigwam, Bethany Celyn, Eady Crawford a Los Blancos, yn ogystal â salon glitter a cholur, gweithdai drama a llawer mwy.

 

Chwaraeon

 

Chwaraeon yr Urdd sydd yn cydlynu amserlen llawn dop o sesiynau pêl droed, rygbi, golff, athletau a hoci. Dewch i roi tro ar un o'r campau gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, Cardiff City Foundation, Hoci Cymru a phartneriaid eraill.

 

Dysgwyr

 

Ym Mhabell y Dysgwyr bydd amserlen arbennig o ddigwyddiadau ar gyfer dysgwyr o bob lefel – gan gynnwys sgyrsiau gyda Aled Rheon a sêr Pobol y Cwm, a pherfformiad gan Gôr Dysgwyr Caerdydd.

 

Dywedodd y trefnwyr: “Gyda 42 o fandiau yn perfformio ar draws pedwar llwyfan – dyma un o line up’s gorau’r Haf. Heb sôn am y miwsig, mae yna raglen lawn dop o ddigwyddiadau amrywiol yn dod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon ynghyd am benwythnos o hwyl.