Tafwyl 2020 yn denu cynulleidfa fyd-eang i'r Gymraeg

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad arloesol wrth i gynulleidfa o 8,000 fwynhau fersiwn ddigidol o Tafwyl; dathliad blynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant Cymreig.

Roedd cynulleidfa fyd-eang yn gwylio’r ŵyl ar blatfform AM; gyda phobl yn gwylio o UDA, Japan, Yr Iseldiroedd, Sbaen a Ffrainc, i enwi ond rhai gwledydd.

 

Roedd rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau yn cael ei ffrydio’n fyw, gan gynnig dihangfagroesawgar o’r sefyllfa bresennol. Roedd y gerddoriaeth yn dod yn fyw o gartref diweddaraf ydigwyddiad, Castell Caerdydd, gan fod ymysg y cyntaf o wyliau Ewrop i ffrydio o leoliad yr ŵyl.A hithau’n gyfnod pryderus i'r celfyddydau, artistiaid, a’r diwydiant digwyddiadau byw, roedd yr ŵylyn darparu platfform diwylliannol hanfodol a chefnogaeth i’r diwydiant ar adeg pan mae ei angenfwyaf.

 

Roedd cyfuniad cyffrous o gerddoriaeth fyw, llenyddiaeth, trafodaethau a gweithgareddau i blantgyda:• 10 artist yn perfformio 50 cân• 60 o gyfranwyr mewn 19 sgwrs banel a sesiwn holi ac ateb• 16 gweithdy i blant a phobl ifanc• Dros 50 o stondinau ym marchnad ddigidol ar Facebook• Perfformiadau gan ysgolion Caerdydd a’r Fro

 

Dywedodd Manon Rees O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd, trefnwyr yr ŵyl; “Mae wedi bod yn anhygoel gweld Tafwyl yng Nghastell Caerdydd eto eleni, gyda adborthcychwynnol y ffrydio byw wedi bod yn hynod gadarnhaol, nid yn unig o Gaerdydd ond o bob rhan oGymru a thu hwnt. Mae wedi bod yn wych gweld cynulleidfa’r ŵyl gartref yn tiwnio mewn ifwynhau'r holl ddanteithion digidol a chreu Tafwyl eu hunain. Ni fyddai hyn oll wedi bod yn bosibl heb ein cyllidwyr, noddwyr, partneriaid a chyfranwyr - felly diolchyn fawr iddynt hwy a phawb sydd wedi ymuno â ni. Welwn ni chi gyd y flwyddyn nesaf!”

 

Roedd Menter Caerdydd wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Cyngor CelfyddydauCymru, Arts & Business Cymru, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg i gynnal Tafwyl. Roeddyr ŵyl yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gŵyl Fach y Fro, gŵyl Gymraeg Bro Morgannwg. Unwaith eto eleni roedd Orchard Media yn bartner cyfryngau swyddogol a’n gyfrifol am ddarlledu’r ŵyl.

 

Arloesol

 

Dywedodd Rob Light o Orchard; “Llongyfarchiadu i dîm Tafwyl am fod yn arloesol a chreadigol wrth greu digwyddiad difyr dros ben yn ein byd rhithiol presennol. Mae Orchard yn falch o fod yn bartner cyfryngau ac roedd yn anhygoelcynhyrchu’r darllediad gan gynnig platfform i artistiaid Cymru mewn cyfnod anodd.”


Dywedodd Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST ac AM: “Mae hi wedi bod yn fraint cael Tafwyl yn meddiannu platfform AM am ddiwrnod cyfan ac maellwyddiant aruthrol y diwrnod, yn nhermau niferoedd gwylwyr a’r cynnwys, yn dysteb i weledigaethgreadigol, gynhwysol a chroesawgar Tafwyl a Menter Caerdydd.”
Dywedodd Mellt, a oedd yn perfformio o Gastell Caerdydd: “Am brofiad gwych! Roedd yn gret perfformio ar lwyfan eto yn hytrach na yn y ‘stafell fyw! DiolchTafwyl am y cyfle!”