Syllu ar y sêr yng Nghestyll Cymru

14/09/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn cael eu cynnal yr hydref hwn mewn pump o gestyll Cymru, gan roi cyfle i ymwelwyr astudio’r sêr ac archwilio’r safle ar ôl iddi dywyllu.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau min nos yn dod â sesiynau syllu ar y sêr yn hwyr y nos i dir Abaty Ystrad Fflur, Castell Rhuddlan, Abaty Tyndyrn, Castell Harlech a Chastell Rhaglan o Ddydd Gwener, Medi 15 i Ddydd Gwener, Tachwedd 24.

 

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru i gynnal y digwyddiadau unigryw a fydd yn galluogi mynychwyr i ddarganfod storïau am awyr Cymru liw nos a hynny ar dir rhai o henebion harddaf Cymru.

 

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael ar gyfer y sesiynau yng ngolau’r sêr, a fydd yn cael eu cynnal rhwng y cyfnos, yr adeg y bydd hi’n nosi a 10pm* ym mhob leoliad. Gall unigolion sy’n mwynhau seryddiaeth, a dechreuwyr fel ei gilydd archebu tocynnau drwy ffonio’r safleoedd yn uniongyrchol.

 

Bydd yr uchafbwyntiau’n cynnwys cyfle i edrych ar gytserau cyfarwydd ac anghyfarwydd hemisffer y gogledd a darganfod gwrthrychau’r awyr ddofn fel Orion Nebula.  

 

Hefyd, bydd arddangosiadau ar sut i ddefnyddio ysbienddrych, telesgop a mapiau sêr a chyfleoedd i dynnu lluniau o rai o’r golygfeydd godidocaf yn awyr y nos.

 

Cyfuno treftadaeth a seryddiaeth

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru:  “Bydd y gyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn gyfle i weld rhai o safleoedd mawreddog Cymru mewn goleuni cwbl wahanol, gan gyfuno diwylliant a threftadaeth â seryddiaeth.

 

“Bydd digwyddiadau syllu ar y sêr Cadw yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ddarganfod mwy am awyr y nos o fewn muriau pump o brif atyniadau hanesyddol Cymru, lle y byddant hefyd yn darganfod mwy am hanes chwedlonol Cymru.”.

 

Caiff ymwelwyr eu hannog i rannu eu profiad chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

 

*Mae amseroedd digwyddiadau’n amrywio yn ôl safle.

 

Rhestr o ddigwyddiadau 

 

Syllu ar y sêr gyda Cadw yn Abaty Ystrad Fflur 

 15 Medi 2017 8pm – 10pm

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £5.00 y pen yw pris y tocynnau.

I archebu eich lle ffoniwch Abaty Ystrad Fflur ar: 01974 831261.

 

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Rhuddlan 

22 Medi 2017

8pm – 10pm

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.

I archebu eich lle ffoniwch Gastell Rhuddlan ar: 01745 590777.

 

Syllu ar y sêr gyda Cadw yn Abaty Tyndyrn

20 Hydref 2017

8pm – 10pm

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 7.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.

I archebu eich lle ffoniwch Abaty Tyndyrn ar: 01291 689251.

 

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Harlech 

17 Tachwedd 2017

7pm – 9pm

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 6.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.

I archebu eich lle ffoniwch Gastell Harlech ar: 01766 780552.

 

Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Rhaglan 

24 Tachwedd 2017

7pm – 9pm

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 6.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.

 

I archebu eich lle ffoniwch Gastell Rhaglan ar: 01291 690228.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru