Sut ydych chi'n dathlu Dydd Mawrth Crempog?

28/02/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Fe fydd heddiw yn esgus i anghofio’r deiet a bwyta llond boliad o grempogau wrth inni ddathlu’r pancos blasus.

Y ma hi’n ddydd Mawrth crempog heddiw ond dydd Mawrth Ynyd yw'r enw swyddogol yn hanesyddol am y diwrnod hwn sydd o flaen Dydd Mercher y Lludw, sef y diwrnod olaf cyn dechrau gŵyl y Grawys yn y calendr Cristnogol. 

 

Daw'r gair Cymraeg 'ynyd' o'r gair Lladin initium ('cychwyn'), sy'n cyfeirio at agosáu'r Grawys.[2] Fe'i gelwir yn Mardi Gras mewn llawer o wledydd Catholig, sef "Dydd Mawrth Tew", gan mai'r arfer oedd bwyta pob math o fwydydd a danteithion cyn dechrau ar ymprydio, a oedd yn rhan o'r Grawys, y deugain diwrnod sy'n rhagflaenu'r Pasg.

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol y negeseuon sy’n dathlu’r diwrnod arbennig hwn, ac fe geir resaitiau difyr a lluniau o ysgolion ar hyd a lled Cymru yn coginio crempogau.  Pryd gewch chi grempog? Beth yw'ch hoff beth i gyd-fynd?