Sut mae eraill wedi gweld Cymru

03/05/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa newydd yn agor sy’n rhoi cipolwg ar sut mae gwledydd eraill wedi gweld y Cymry dros y ddau gan mlynedd diwethaf.

Mae arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

 

Mae’r Arddangosfa sy’n dwyn y teitl EwrOlwg: Cymru drwy lygaid ymwelwyr o Ewrop, 1750–2015 yn teithio o amgylch Cymru tan fis Gorffennaf. 

 

Mae'r arddangosfa’n dangos amrywiaeth eang o weithiau gan artistiaid o’r Swistir, Gwlad Belg, Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, Awstria a Gwlad Pwyl o’r cyfnod Rhamantaidd hyd at y presennol.

 

Mae’r lluniau hyn yn dangos Cymru mewn amrywiol weddau, o dirluniau delfrydol i ganolfannau diwydiannol a phortreadau o’r bobl sy’n byw yng Nghymru.

 

Sail yr arddangosfa yw project ymchwil sydd yn edrych ar ddisgrifiadau o Gymru a Chymreictod mewn ysgrifau teithio Ewropeaidd rhwng 1750 a 2010.

 

Mae’r project yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe, a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Fe'i cyllidir gyda grant sylweddol gan yr AHRC.

 

Adroddiadau ymwelwyr

 

Mae’r project tair blynedd eisoes wedi canfod dros 360 o adroddiadau taith gan ymwelwyr o dir mawr Ewrop yn disgrifio eu teithiau yng Nghymru ers canol y ddeunawfed ganrif. Mae EwrOlwg yn ategu’r adroddiadau hyn gan edrych ar weithiau celf sydd wedi’u hysbrydoli gan dirluniau, safleoedd diwydiannol a phobl Cymru.

 

Wrth sôn am yr arddangosfa, eglurodd prif ymchwilydd y prosiect, yr Athro Carol Tully o Brifysgol Bangor:

 

“Mae hwn yn gyfle rhyfeddol i ni ddod â’n hymchwil gerbron cynulleidfa ehangach a dangos pa mor amrywiol fu’r olwg Ewropeaidd ar Gymru dros amser.”

 

Gan gadw at ysbryd y project, mae’r arddangosfa yn teithio drwy Gymru ac mae wedi ymweld ag Aberystwyth ac Abertawe cyn dod i Fangor.

 

Dywedodd Rita Singer, Cynorthwyydd Ymchwil y prosiect , “Mae EwrOlwg yn gyfle unigryw i ymwelwyr weld gweithiau celfyddydol o gyfandir Ewrop sydd wedi’u casglu gan amrywiol sefydliadau yma yng Nghymru ond nad ydyn nhw’n cael eu harddangos yn aml. Mae’n debygol maidyma’r tro cyntaf a’r unig dro y caiff pobl gyfle i weld darlun o Ddolgellau yn ystod y 1770au gan artist o’r Swistir ochr yn ochr â golygfa o ysbyty o’r ugeinfed ganrif gan beintiwr o Wlad Belg. Mae’r amrywiaeth o arddulliau, pynciau a chefndiroedd cenedlaethol yn golygu bod hon yn arddangosfa gyffrous iawn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru