Stwnsh ar ei newydd wedd

01/04/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Catrin Herbert yn ymuno

Drwy ffôn glyfar, dabled, cyfrifiadur neu deledu, fe fydd gwasanaeth newydd Stwnsh ar S4C yn ffenest i lond byd o ddifyrrwch bob awr o’r dydd.

 

Bydd gwasanaeth S4C i blant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed yn ymddangos ar ei newydd wedd ar-lein ac ar y sgrin o ddydd Llun 13 Ebrill. Gyda mwy o wasanaethau ar-lein a digidol nag erioed o’r blaen, fe fydd naws a theimlad cyfoes a newydd i Stwnsh.  

 

Gwasanaeth digidol ehangach

 

Meddai Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, Sioned Wyn Roberts, "Fe fydd Stwnsh yn cynnig gwasanaeth digidol ar raddfa fwy fyth ac mae delwedd a brand y gwasanaeth yn adlewyrchu hynny. Rydym wedi gwrando ar blant a phobl ifanc Cymru ac mae rhaid i bethau symud gyda’r oes. Mae mwy a mwy o blant a phobl ifanc yn defnyddio cyfarpar fel ffonau clyfar a thabled a bydd rhaglenni’n eu tynnu’n naturiol i fyd digidolStwnsh gyda dewis o apiau, gemau a rhaglenni ecsgliwsif."

 

Fe fydd cynnwys ecsgliwsif ar gael ar wefan Stwnsh a’r gwasanaeth digidol gan gynnwys TAG ar y we ar ôl 6.00 bob nos Fawrth, gemau fel Madron, Brwydr y Bwystfil a Minecraft a chlipiau cerddoriaeth gyfoes.

 

 

Arlwy newydd 

 

Fel rhan o arlwy newydd Stwnsh bydd rhaglenni poblogaidd fel TAG, Fi yw’r Bos, yn ogystal â chyfres newydd o'r enw Llond Ceg, gyda’r cyflwynwyr Aled Haydn Jones a Geraint Hardy a’r gantores Kizzy Crawford yn cyflwyno.

 

Fe fydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth gyffrous Stwnsh i ennill pecynnau sydd yn cynnwys gwobrau fel trip teulu i Wersyll yr Urdd Llangrannog, tocynnau i gem rygbi neu iPad.

 

Fe fydd newidiadau cyffrous hefyd i wasanaeth Cyw ar gyfer y plant iau ac ar 13 Ebrill bydd S4C yn croesawu cyflwynydd newydd. Mae Catrin Herbert, sydd yn adnabyddus fel cantores, yn 22 oed ac yn dod o Gaerdydd. "Rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddechrau. Mae Cyw yn wasanaeth llwyddiannus iawn ac mae’n fraint cael ymuno gyda’r criw," meddai Catrin.

 

Oriau darlledu Cyw fydd 7.00-1.00 a 4.00-5.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fe fydd cyflwynwyr newydd eraill yn ymuno â hi, ond am y tro fe fydd Catrin, yng nghwmni Einir, Gareth a Rachel, yn arwain plant i fyd hudol Cyw.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net