Straeon chwedlonol yn dod yn fyw mewn app newydd

27/02/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd straeon am dwyllwyr, arwyr, seintiau a phechaduriaid o’r Llyfrgell Genedlaethol yn dod yn fyw mewn app newydd sbon.

I gydfynd gyda Blwyddyn Chwedlau Cymru, mae Partneriaethau Cyrchfan Ceredigion a Biosffer Dyfi, yn cydweithio i draddodi straeon y rhanbarth i gynulleidfa newydd ac ehangach. Fel rhan o'r gweithgaredd hwn, datblygwyd yr app newydd gyda chwmni digidol, Locly (www.locly.com) ym Mangor, i ddod â thirwedd chwedlonol Ceredigion yn fyw, gan gyflwyno storïau, gemau sy'n seiliedig ar chwedlau, gweithgareddau a gwybodaeth i ymwelwyr wrth iddynt grwydro’r ardal gyda'u ffonau symudol. Mae’r app newydd, yn gweithio trwy dechnoleg GPS a iBeacon i ddod o hyd i ddefnyddiwr a gwthio’r cynnwys priodol at eu dyfeisiau. Y bwriad yw annog ymwelwyr i ymgysylltu’n ddyfnach â diwylliant yr ardal ac ymweld â mannau sy'n gysylltiedig â'r chwedlau a gynhwysir ar y app.

 

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd o Bartneriaeth Cyrchfan Ceredigion, ‘Mae Ceredigion yn gartref i chwedlau megis Taliesin, sy’n adnabyddus ar draws y byd ac eraill tebyg i Gantre'r Gwaelod - Atlantis Cymru - sydd â chysylltiadau i fytholeg ryngwladol. Yn ogystal, mae gennym gymeriadau gwych fel Twm Sion Cati a chyfoeth o dirweddau llawn chwedl i rannu gyda'n hymwelwyr. Bydd hyn yn fodd o ychwanegu hud a dirgelwch i'w arhosiad gyda ni. Rydym hefyd yn lwcus iawn bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ei lleoli yma, sydd nid yn unig yn 'gartref' i chwedlau Ceredigion, ond i rai Cymru gyfan. Yn ystod ein blwyddyn chwedlau, ar y cyd â phartneriaid twristiaeth, a threftadaeth ar draws y rhanbarth, byddwn yn hyrwyddo a bywhau diwylliant Ceredigion fel erioed o'r blaen."

 

Darganfod chwedlau

 

Ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth gall ymwelwyr i'r Llyfrgell gael hwyl wrth ddarganfod y chwedlau sy’n cuddio mewn cypyrddau, arddangosfeydd a choridorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, trwy gydol y dydd, yn rhad ac am ddim.

 

Bydd app Chwedlau’r Gorllewin ar gael i'w lawr lwytho am ddim o siopau app o’r 4 Mawrth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru