Storiel Bangor yn darparu adnoddau addysg i'r teulu cyfan

Gan fod rhaid addysgu plant o adref yn ystod yr argyfwng Covid-19, mae Storiel ym Mangor yn defnyddio’r adnoddau hanesyddol sydd ganddyn nhw yn yr amgueddfa i greu taflenni gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

Gyda holl adnoddau Storiel tu ôl i ddrysau caeedig am y tro, dyma gyfle gwych sy’n cael ei gynnig i’w mwynhau nhw o adref. Mae cyfres o daflenni gwybodaeth ar gael sy’n addas i blant Cyfnod Allweddol 2 a hŷn, ac maent i gyd ar gael yn ddwyieithog.
 
Rhai o’r pynciau sy’n cael eu trafod ydi Y Celtiaid, Llechi Cerfiedig a Dogni - ac maent i gyd gyda rhyw fath o gysylltiad i hanes gogledd Cymru. Ceir lluniau addas i gyd fynd gyda phob pwnc.
 
Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Mae’n biti fod plant a theuluoedd yn methu allan ar y profiad o ymweld â llefydd fel Storiel i ddysgu pethau newydd gyda’i gilydd yn ystod yr argyfwng hwn. Ond, rwy’n hynod o falch i weld eu bod yn llwyddo i gynnig yr addysg yma mewn modd gwahanol i’r arfer.

 

Addasu gwasanaethau


 
“Mae’n galonogol iawn i weld fod yr holl leoliadau a busnesau sydd gynnon ni yma yn llwyddo i addasu eu gwasanaethau i alluogi fod pobl Gwynedd a thu hwnt yn dal i gael cyfle i’w mwynhau. Mae pawb yn gwerthfawrogi’r ymdrechion hyn yn arw.”
 
Fe fydd Storiel yn rhoi’r tudalennau diweddaraf i fyny ar eu gwefan ar ôl eu cwblhau-https://www.storiel.cymru/cymru/dysgu/
 
Fe fydd yr holl arteffactau yma yn Storiel i’w ymweld yn dilyn yr argyfwng Covid-19 ac maent yn croesawu teithiau a thripiau.