Sioned yn cael blas ar Bavaria

17/12/2015

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bu enillydd Ysgoloriaeth Geraint George 2015, Sioned James o Abertawe, ar daith fythgofiadwy i dalaith hynafol Bavaria yn yr Almaen ddiwedd Hydref.  

 

Roedd y daith pedwar diwrnod, oedd yn cynnwys deuddydd yng nghynhadledd Parciau Cenedlaethol Ewrop,  yn rhan o’i gwobr am ennill yr ysgoloriaeth.

 

Mae Sioned newydd raddio fel bargyfreithwraig, ond mae wastad wedi bod â diddordeb mawr yn yr amgylchedd.    Enillodd yr ysgoloriaeth am ysgrifennu traethawd oedd yn edrych ar bwysigrwydd y polisïau amgylcheddol sydd wedi eu cyflwyno yng Nghymru ers datganoli.

 

Treuliodd Sioned ddeuddydd yn crwydro dinas brydferth Regensburg, a deuddydd yn nghynhadledd Europarc.  Dywedodd, “Mi oedd yn hynod ddiddorol cael clywed am waith amryw o Barciau Cenedlaethol ar draws Ewrop – roedd un astudiaeth achos gafodd ei gwobrwyo am brosiect ym Mhortiwgal.  Roedd coedwig yno wedi ei difrodi yn dilyn storm fawr a rhoddwyd cyfle i bobl brynu coed mewn cefnogaeth, gan fonitro sut oedd y coed yn tyfu ar y we. Cawsom sesiwn ddifyr hefyd am ‘re-wilding’, sef ceisio gadael ardaloedd i dyfu’n wyllt heb amharaeth dynol.”

 

“Roedd Regensburg yn ddinas hollol anhygoel a dwi erioed wedi gweld unrhyw beth tebyg o’r blaen – roedd yn dref ganoloesol oedd heb ei difrodi gan dân na rhyfel.  Mae bellach gyda statws ‘Safle Treftadaeth y Byd’, roedd wir yn hyfryd iawn.”

 

Fel rhan o'r wobr yn ogystal, bydd cyfle i Sioned gael ei mentora gan staff y Parc ac er mai cefndir cyfreithiol sydd ganddi, mae hi’n gobeithio manteisio ar y cyfle hwn hefyd. “Yn ddelfrydol, hoffwn swydd gyfreithiol yn y maes amgylcheddol a phe byddai swydd addas yn dod lan gyda Pharc Eryri, mi fyddwn yn mynd amdani.  Rwyf yn sicr am fanteisio ar y gwahoddiad i gael profiad gwaith a chyfnod mentora gydag aelod o’r Parc.”

 

Galw am geisiadau

 

Mae’r Urdd nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth Geraint George 2016, gyda’r dyddiad cau 1af o Fawrth 2016.  Yn ôl Sioned, “Mi fyddwn i yn cynghori unrhyw un sydd â gwaith sydd yn ffitio’r briff i fynd amdani – ac mae’r briff yn eang.  Mae’r wobr werth ei chael ac mae wedi agor un drws ar ôl y llall i mi a’r cyfleoedd dal i ddod – does gennych chi ddim i’w golli!”

 

Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei chynnig gan Urdd Gobaith Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth Naturiol Cymru er cof am Geraint George, a oedd yn amgylcheddwr, addysgwr a chyfathrebwr brwd.   Mae ffurflenni cais a mwy o fanylion ar gael o wefan yr urdd – urdd.cymru/eisteddfod.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru