Sioe i blant yn dechrau taith genedlaethol

15/10/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd taith genedlaethol sioe ddiweddaraf Frân Wen i blant a’u teuluoedd, Saer y Sêr, yn cychwyn gyda dau berfformiad yn Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd sbon Prifysgol Bangor, ar ddydd Sadwrn 31ain Hydref 2015, fel rhan o’r cyfnod rhagflas.

 

Bydd y sioe, sydd wedi ei ddyfeisio gan dîm o artistiaid proffesiynol gan gynnwys yr actorion Leisa Mererid a Rhodri Siôn, y cerddor Osian Gwynedd, y cynllunydd Gwyn Eiddior, cyfarwyddwr Ffion Haf a chynllunydd goleuadau Elanor Higgins a’i blethu at ei gilydd gan Anni Llyn, Bardd Plant Cymru, yn un i gyffroi dychymyg plant rhwng 3 a 7 oed.

 

Bydd tocynnau ar gyfer y ddau berfformiad, fydd yn cael eu cynnal yn y Stiwdio ar ddydd Sadwrn, 31ain Hydref am 11am a 2pm, ar gael am ddim o safle we Pontio a’r swyddfa docynnau o 10am Dydd Gwener, 11eg Medi 2015.

 

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, “Rydym yn falch iawn fod Frân Wen yn dod a’i sioe newydd sbon i Pontio fel rhan o’n cyfnod rhagflas, ac wedi mwynhau’n arw bod yn rhan o ddatblygiad creadigol y sioe ers y cychwyn cyntaf.  Mae hyn yn rhoi cyfle i ni fel canolfan newydd dreialu defnydd o’r stiwdio fel gofod ymarfer ac hefyd fel gofod perfformio.  Bydd hefyd yn gyfle i deuluoedd fynychu digwyddiad a chael cipolwg ar yr hyn fydd gan y ganolfan i’w gynnig i blant a theuluoedd.”

 

Bydd y perfformiad yn y bore am 11am yn ‘berfformiad hamddenol’ yn addas ar gyfer rhai ar y sbectrwm awtistig, yn ogystal â rhai gydag anabledd dysgu neu anhwylder synhwyraidd neu gyfathrebu a’u teuluoedd.  Bydd holl elfennau theatraidd y cynhyrchiad wedi eu tawelu i gymryd ystyriaeth sensitifrwydd y gynulleidfa i sain, goleuo a symudiadau annisgwyl.  Bydd ardaloedd ymlacio hefyd ar gael cyn, yn ystod a wedi’r perfformiad.

 

Ychwanegodd Nia Jones o Frân Wen, “Mae’n gyffrous iawn fod Saer y Sêr yn mynd i fod yn un o’r perfformiadau cyntaf un yn ystod cyfnod rhagflas Pontio, ac rydym yn gobeithio’n arw y bydd y perfformiadau cynta’ yma yn Pontio yn annog pawb i ddod i weld y sioe yn eu theatr leol.”

 

Am ragor o wybodaeth ac i sicrhau eich tocyn, ewch i'r wefan, galwch yn Siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor neu cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01248 38 28 28.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru