Sgrapio cynllun Morlyn Bae Abertawe yn codi gwrychyn

26/06/2018

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gyda’r cyhoeddiad yn San Steffan ddoe na fydd y llywodraeth Prydain yn buddsoddi yng nghynllun Morlyn Bae Abertawe i greu ynni gwyrdd trwy ddefnyddio egni’r llanw, mae’r penderfyniad i sgrapio’r cynllun wedi cythruddo sawl arweinydd gwleidyddol yng Nghymru.

Fe ddywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones mewn neges drydar ddoe yn ymateb i'r cyhoeddiad gan Alun Cairns: 

 

Credai rhai sylwebwyr fod y cyhoeddiad i sgrapio'r prosiect anferth hwn yn ychwanegu halen ar y briw wrth i Lywodraeth Prydain fwrw ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu rhedfa newydd yn Heathrow.

 

Credai rhai sylwebwyr fod y cyhoeddiad i sgrapio'r prosiect anferth hwn yn ychwanegu halen ar y briw wrth i Lywodraeth Prydain fwrw ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu rhedfa newydd yn Heathrow.

 

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru, Alun Cairns i ymddiswyddo yn dilyn y cyhoeddiad hwn. Maent yn gweld penderfyniadau blaenorol gan Lywodraeth Prydain i dynnu yn ôl o drydaneiddio’r lein rheilffordd i Abertawe fel ei gyfrifoldeb ef. Mae’r diffyg ymateb i ddatganiad cwmni Airbus y byddant yn gadael Prydain os nad oes cytundeb rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd hefyd wedi cynddeiriogi.  

 

Sut ydych chi'n teimlo gyda phenderfyniad Llywodraeth Prydain? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 

 

Sut ydych chi yn teimlo gyda phenderfyniad Llywodraeth Prydain?

 • A.
  Hapus iawn
 • B.
  Hapus
 • C.
  Niwtral
 • D.
  Anhapus
 • E.
  Anhapus iawn

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
2%

B
2%

C
2%

D
0%

E
93%