Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r brifddinas

19/09/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

Bydd Porc.Cymu yn agor ‘Bwyty Selsig Crand Unnos’ ddydd Llun nesaf, 24 Medi, o hanner dydd y tu allan i Ganolfan Capitol, Caerdydd. Dylai’r sawl sydd am wledda gyrraedd yn gynnar er mwyn bod yn siŵr o flasu’r ‘porc crand’ arobryn a gynhyrchir yng ngogledd Cymru.

 

Bydd y bwyty untro yn cael ei redeg gan Porc.Cymru, sef yr hafan ar gyfer ffermwyr, cynhyrchwyr a chigyddion o Gymru sy’n arbenigo mewn porc. Y nod yw tynnu sylw pobl Caerdydd at ragoriaethau Porc o Gymru trwy gyfrwng digwyddiad sy’n wahanol i’r arfer.

 

Bydd tîm o weinyddion mewn dillad ffurfiol yn cyfarch y bwytawyr ac yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf.  Bydd rhai o selsig gorau Cymru yn cael eu coginio yn y cert cŵn poeth symudol gan arbenigwraig ar borc, Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru. 

 

Doedd dewis y selsig gorau ar gyfer yr achlysur ddim yn waith hawdd. fel yr eglura Kirstie Jones, Swyddog Datblygu'r Farchnad yn HCC: “Ym mis Gorffennaf, yn Sioe Frenhinol Cymru, roedd gennym gystadleuaeth ymhlith ein cynhyrchwyr pan ofynnwyd iddyn nhw gyflwyno’u selsig gorau fel y gallem gael hyd i’r cyflenwr perffaith ar gyfer y bwyty unnos.

 

“Roedd hi’n dasg anodd am fod y safon mor uchel ond, â chymorth y beirniad Scott Quinnell, dewiswyd yr enillydd, sef Oinc Oink o Wynedd, â’i gymysgedd anhygoel o’r porc gorau o Gymru, ynghyd â chaws Cheddar Cymreig Hufenfa De Arfon.”

 

Blasu selsig Cymreig

 

Dywedodd Huw ac Ela Roberts o Oinc Oink, cynhyrchwyr porc ym Mhwllheli: “Rydym ni fel perchnogion Oinc Oink yn edrych ymlaen i bobl Caerdydd gael cyfle i flasu ein selsig Cymreig sy’n cynnwys caws o’r hufenfa leol. Gwir gynnyrch Cymreig ar ei orau!”

 

Ychwanegodd Kirstie Jones o HCC: “Rydym wrth ein bodd fod gennym rwydwaith o gyflenwyr sydd yn ymfalchïo eu bod yn cynhyrchu porc o foch sy’n cael eu magu mewn cenfeiniau bach ac yn cael eu cadw’n hwy nag sy’n arferol mewn hinsawdd a thirwedd sy’n darparu amgylchedd naturiol i gynhyrchu porc blasus o ansawdd.

 

“Dyna pam roeddem am dynnu sylw at y goreuon o blith selsig crand Cymreig a phrofi nad oes angen cegin bum-seren i gynhyrchu pryd o’r radd flaenaf o borc o Gymru.

 

“Mae’n gyffrous iawn i agor ein Bwyty Selsig Crand Unnos ar 24 Medi, ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at roi sylw i’r selsig Cymreig gwych o Oinc Oink, a fydd ar gael am ddim.

 

“Ein gobaith yw y bydd pobl Caerdydd yn mwynhau stondin cŵn poeth sy’n wahanol i’r arfer ac yn gwerthfawrogi gwasanaeth gweini pum-seren yn ogystal.”

 

Er mwyn osgoi cael eich siomi, ewch i’r Bwyty Selsig Crand Unnos o hanner dydd ar 24 Medi  2018, y tu allan i Ganolfan Capitol.