Sefydlu rhwydwaith yng Ngwynedd i gynorthwyo ffoaduriaid

29/10/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cyfarfod o gyrff cyhoeddus a gwirfoddol yng Ngwynedd wedi cytuno i ddod ynghyd i sefydlu Rhwydwaith Ffoaduriaid sirol fydd yn manteisio ar arbenigedd lleol i ymateb i’r argyfwng ffoaduriaid rhyngwladol.

 

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan y bydd y DU yn derbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pedair blynedd a hanner nesaf, rhagwelir y bydd disgwyl i Wynedd dderbyn hyd at 40 o unigolion dros y cyfnod.

 

Tra disgwylir am gadarnhad ynglŷn ag union niferoedd ac amserlen, daeth cynrychiolaeth o Gyngor Gwynedd, Mantell Gwynedd, Cymorth i Ffoaduriaid Gogledd Cymru a Grŵp cymorth Ffoaduriaid Caernarfon ynghyd i gyfarfod sut y gallant gyd-weithio’n lleol i baratoi a chydgordio adnoddau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd, “Roedd hwn yn gyfarfod cadarnhaol ac adeiladol iawn ac fe roeddwn yn hynod falch o weld y brwdfrydedd ymhlith amrywiaeth o gyrff i ddod ynghyd i wneud cyfraniad fel un tîm o Wynedd i’r hyn sydd heb os, yn argyfwng dyngarol rhyngwladol."

 

Rhwydwaith Ffoaduriaid

 

“Byddwn rwan yn symud ymlaen i ffurfio Rhwydwaith Ffoaduriaid Gwynedd er mwyn ffurfioli parodrwydd  y cyrff perthnasol i gyd-weithio. Bydd y rhwydwaith hwn yn dod ag arbenigedd lleol ynghýd er mwyn i ni fedru tynnu ar y profiadau a’r adnoddau sydd ar gael i ni gan gyrff perthnasol o fewn y sir fel y bo angen, fel y gellir cynnig cymorth a chefnogaeth i ffoaduriaid fydd yn cyrraedd yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.”

 

Dywedodd Michelle Jones o’r grŵp Cymorth i Ffoaduriaid Gogledd Cymru, “Rydan ni i gyd wedi’n taro o weld haelioni ac ewyllys da trigolion Gwynedd tuag at y ffoaduriaid yn Syria dros y misoedd diwethaf, gyda grwpiau lleol ar draws y sir yn trefnu cyfraniadau. Rydym wedi helpu i drefnu ymweliadau gwirfoddol tramor ac mae aelodau o’r grŵp, ynghyd â gwirfoddolwyr wedi rhoi eu hamser i gludo’r cyfraniadau caredig gan drigolion lleol i ffoaduriaid mewn lleoliadau megis Calais yn ogystal â bod o gymorth i ffoaduriaid mewn lleoliadau eraill ledled Ewrop.

 

Ychwanegodd, “Roedd cynrychiolaeth o’r grwpiau hyn yn rhan o’r cyfarfod diweddar o bartneriaid perthnasol, ac fe fyddant yn parhau i fod yn rhan werthfawr o waith Rhwydwaith Ffoaduriaid Gwynedd - bydd eu profiadau ymarferol yn adnodd hynod werthfawr ar gyfer ymdrechion yma yng Ngwynedd ar gyfer y dyfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru