Sbort a Sbri yn Amgueddfa Wlân Cymru

03/03/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd hwyl i’r teulu cyfan yn Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-Fach Felindre dros y penwythnos wrth i’r Amgueddfa groesawu ymwelwyr i fwynhau crefftau a straeon, modelu balŵns, gemau a dawnsio.

Bydd y digwyddiad hefyd yn dathlu Blwyddyn Antur Cymru, gyda’r plant yn cael eu hannog i wisgo fel eu hoff arwr gyda’r enillydd yn ennill gwobr!

 

Bydd digonedd o amser hefyd i grwydro’r Amgueddfa a dilyn y Stori Wlanog – gweithgaredd addysgiadol, llawn hwyl sy’n dilyn yr holl broses o greu gwlân o ddafad i ddefnydd.

 

Cyfle gwych

 

“Mae’n bleser cael llwyfannu’r digwyddiad yma ar ddydd Sadwrn,” meddai Joanna Jones, Rheolwr Addysg yr Amgueddfa. “Mae’n gyfle gwych i deuluoedd alw draw i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ymarferol, ac hefyd i weld yr Amgueddfa a’r holl beirianwaith ac offer hanesyddol wrth eu gwaith.”

 

Cynhelir y digwyddiad rhad ac am ddim ar y cyd â Menter Gorllewin Sir Gâr, Twf, Fforwm Ieuenctid Ysgol Gyfun Emlyn, Gwasanaethau Cymorth Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Cered.

 

Cynhelir Diwrnod Hwyl i’r Teulu ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth rhwng 10am a 3pm yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru