Sarhad y Gweinidogion newydd i’r Sioe Frenhinol yn gwylltio Plaid Cymru

16/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth

Gweinidogion yn gwrthod y cyfle cyntaf i graffu

Gweinidogion yn gwrthod y cyfle cyntaf i graffu

 

Mae Plaid Cymru wedi disgrifio’r ffaith fod tri o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi gwrthod dod i sesiwn graffu gydag Aelodau Cynulliad yn y Sioe Frenhinol yr wythnos nesaf fel sarhad ar y Gymru wledig.

 

Ers llawer blwyddyn, mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd wedi cynnal sesiwn graffu gyhoeddus gyda’r Gweinidog Amaeth perthnasol yn y Sioe. Ond mewn llythyr at y pwyllgor, mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol newydd a Gweinidog yr Economi, ynghyd â’r Dirprwy Weinidog Amaeth newydd oll wedi gwrthod dod oherwydd “ymrwymiadau eraill”.

 

Dywedodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd, Llyr Gruffydd o Blaid Cymru:

 

“Mae hyn yn sarhad gwirioneddol ar y pwyllgor ac yn anfon neges anffodus iawn i gymunedau gwledig ac amaethyddol yng Nghymru. Alla’i ddim dirnad sut nad oes yr un Gweinidog ar gael i ddod i un o’r sesiynau craffu pwysicaf ar faterion gwledig ac amaethyddol.

 

“Mae’r sesiwn graffu yn rhan bwysig o waith y pwyllgor, ac mae’n gyfle ardderchog i Lywodraeth Cymru amlinellu ei blaenoriaethau i ffermio a’r economi wledig ehangach ym mhrif ddigwyddiad y calendr gwledig yng Nghymru. Os ydynt yn tybio y gallant sgubo hyn o’r neilltu gydag esboniad tila, maent yn gwneud camgymeriad dybryd. Bydd rhanddeiliaid allweddol y diwydiant amaeth yn gweld hyn fel dim llai na sarhad.

 

“Efallai’n wir eu bod yn gymharol newydd yn eu swyddi, ond mae hynny’n ei gwneud yn bwysicach fyth i ni oll gael cyfle i ddeall lle mae eu blaenoriaethau.

 

“Buaswn yn disgwyl i’r Dirprwy Weinidog Amaeth o leiaf fod yno. Rwy’n herio pob un o’r Gweinidogion i esbonio beth yw eu ‘hymrwymiadau eraill’. Mae’r cyfle i Aelodau Cynulliad graffu ar y Gweinidogion yn ddigon prin eisoes, ac nid yw’n argoeli’n dda at y dyfodol os ydynt eisoes mor amharod â hyn i ymddangos.”

 

Ffynhonnell: Gwefan Plaid Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net