Saith Seren yn Wrecsam i gau

14/04/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Saith Seren i gau

Cyhoeddodd cyfarwyddwyr Clwb Saith Seren yn Wrecsam fod y ganolfan yn mynd i gau am y tro olaf fis nesaf am ei bod ‘yn methu talu ffordd’, gyda chwech o swyddi yn cael eu colli.  

 

Mae’r ganolfan boblogaidd ynghanol y dref wedi datblygu’n ganolbwynt i weithgareddau Cymraeg y Dref ers tair mlynedd a hanner.

 

Mewn datganiad ar dudalen Facebook Saith Seren, dywedodd y cyfarwyddwyr, "Er i'r ganolfan lwyddo o ran hybu a chefnogi'r Gymraeg yn y dre, ni lwyddodd i dalu'i ffordd, er haelioni'r aelodau a gwirfoddolwyr. Rydan ni wedi methu â dod i gytundeb efo'n landlordiaid, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, ac felly does dim dewis ond cau'r drysau. Ein bwriad yw sicrhau fod pawb yn cael eu talu yn llawn."

 

Datgelodd y cyfarwyddwyr fod aelodau’r bwrdd wedi gorfod ariannu’r ganolfan ei hunain am gyfnod yn ddiweddar,  "Felly nid o’n dewis ni y mae’r ganolfan yn cael ei chau ac mae aelodau o’r bwrdd wedi talu o’u pocedi eu hunain dros y flwyddyn diwethaf i gadw’r ganolfan ar agor."

 

Colli swyddi

 

Mae cau Saith Seren yn golygu fod swyddi yn cael ei colli, yn ol cyfarwyddwyr. "Mae penderfyniad y landlordiaid yn golygu fod chwech o bobl yn colli’u swyddi ac mi fyddwn yn gweithio gyda’n staff er mwyn trio canfod swyddi eraill iddynt dros y mis nesaf."

 

Daeth Saith Seren  i fodolaeth yn Ionawr 2012, gyda’r bwriad i gynnig amrywiaeth eang o adloniant a gweithgareddau yng nghanol tre’ Wrecsam, yn farddoniaeth, cerddoriaeth, drama, comedi neu digwyddiadau unigryw Cymreig fel y Fair Lwyd.

 

Camgymeriadau

 

Mae’r cyfarwyddwyr yn cydnabod fod camgymeriadau wedi eu gwneud, "Gwnaethpwyd llawer o gamgymeriadau, llawer ohonynt oherwydd diffyg arian. O edrych yn ôl mae rhai pethau sylfaenol y byddwn yn ei newid fel bwrdd. Ond gwnaed pob penderfyniad er mwyn ceisio hyrwyddo’r ganolfan, hyrwyddo’r Gymraeg a’r ethos cymunedol a chydweithredol yn ein cymdeithas. "

 

Dywedodd y Cyfarwyddwyr mai ei bwriad yw parhau i fasnachu tan Mai 16fed, pan fydd y drysau'n cau am y tro olaf. 

 

Ychwanegodd, "Mae’n gam yn ôl o ran y Gymraeg yn lleol, mae’n gam yn ôl o ran adeilad hynafol arbennig ac mae’n gam yn ôl o ran cyflogi gweithwyr yng nghanol y dre."

 

Bydd y canwr Steve Eaves yn chwarae ar y noson olaf,  Mai 15fed.