Safonau Masnach Yn Cynnal Profion Ar Blethbethau

23/08/2014

Categori: Newyddion

Mae adain Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin yn profi gwahanol blethbethau (loom bands) y credir y gallant fod yn cynnwys lefelau niweidiol o gemegion gwenwynig.

 

Disgwylir y canlyniadau, ond yn y cyfamser mae swyddogion yn rhybuddio rhieni i gymryd gofal wrth brynu'r tlysau a'r bandiau elastig lliwgar sydd mor boblogaidd gan blant ym mhob cwr o'r byd.


Mae miloedd o blant yn dwlu ar bethblethau ac yn defnyddio'u bysedd neu ffrâm wau blastig i droelli a chysylltu bandiau bach elastig amryliw i greu breichledi, mwclis a thrugareddau.

Gwelodd swyddogion Safonau Masnach nad oedd nifer o'r bandiau a'r tlysau, yn enwedig y rhai rhad neu o safon isel a brynwyd yn lleol yn cydymffurfio â Rheoliadau Diogelwch Teganau 2011, o ran eu labeli a'u rhybuddion.

Anfonwyd nifer ohonynt i'w dadansoddi'n gemegol gan fod pryder penodol y gallant gynnwys lefelau gwenwynig o ffthaladau sef sylwedd a ddefnyddir i wneud plastig yn fwy diogel a hyblyg. Mae'n sylwedd a reolir yn llym gan fod modd iddo drosglwyddo o'r plastig i'r corff trwy ddod i gysylltiad â phoer neu chwys. 

Y terfyn cyfreithiol o ran ffthaladau mewn teganau plastig yw 0.1 y cant, ond mae profion gan dimau Safonau Masnach eraill yn y DU wedi dangos bod y lefelau mewn rhai tlysau a phlethbethau oddeutu 50 y cant.

Mae'r rhan fwyaf o'r eitemau hyn wedi dod i'r DU o'r Dwyrain Pell.

Mae'r canfyddiadau hyn wedi ysgogi pryderon am ddiogelwch, ac mae tîm Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin yn annog rhieni i chwilio am y nod CE a chyfeiriad dosbarthwr yn y DU cyn prynu tlysau a phlethbethau i'w plant.

Dywedodd y Cynghorydd Jim Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Dydyn ni ddim am amharu ar hwyl neb, yn enwedig gan fod y ffasiwn hon yn ysgogi'r fath greadigrwydd, ond dydyn ni ddim am weld unrhyw un yn cael niwed.

"Rydym ni'n gofyn i rieni ystyried safon y tlysau a'r plethbethau maen nhw'n eu prynu i'w plant yn ofalus - yn enwedig yn achos y mathau rhatach sydd wedi cael eu mewnforio o bosibl ac nad ydynt yn cydymffurfio â safonau diogelwch Prydeinig.

"Rydym ni'n cynghori pobl i brynu plethbethau gan werthwyr dibynadwy yn unig ac i chwilio am gyfeiriad dosbarthwr yn y DU ar y pecyn yn ogystal â'r nod CE.

"Am resymau amlwg, rydym ni hefyd yn cynghori rhieni i sicrhau na fydd plant yn rhoi'r plethbethau yn eu cegau."

Ychwanegodd: "Rydym ni'n aros am ganlyniad y dadansoddiad cemegol a byddwn yn tynnu sylw pobl at y canlyniadau yn y man."

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net