Safleoedd carafanau yn y Brifwyl yn gwerthu'n gyflym

Gyda phrin wythnos wedi pasio ers i stondinau a safleoedd ar faes carafanau a phebyll yr Eisteddfod fynd ar werth, dywed y trefnwyr fod dros 60% o’r llefydd ar gael ar y maes carafanau eisoes wedi’u gwerthu.

Daw’r Eisteddfod i ardal Bodedern o 4-12 Awst, ac mae’n ymddangos y bydd nifer fawr o bobl Cymru’n dod i’w chanlyn!

 

Yn ogystal â chyfnod prysur ar gyfer y rheiny sy’n trefnu safle carafán a phabell, mae dechrau Chwefror hefyd yn brysur iawn i bawb sy’n ystyried llogi stondin ar Faes yr Eisteddfod, ac mae eleni wedi bod yn brysurach na’r arfer gyda 75% o’r stondinau sydd ar gael wedi’u llogi’n barod.  Felly mae lle’n mynd yn brin i hyrwyddo’ch busnes neu’ch cynnyrch ar y Maes eleni.

 

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Rydym wedi dod i arfer gyda stondinau a safleoedd ar y maes carafanau’n gwerthu’n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae’r ymateb eleni wedi bod yn anhygoel!  Mae’n anodd credu bod cymaint o lefydd wedi mynd mor sydyn.

“Mae tri chwarter y stondinau wedi’u gwerthu mewn wythnos, ac mae’n arbennig o braf gweld rhai enwau newydd ac anghyfarwydd yn eu plith, yn ogystal â chwmnïau a sefydliadau sydd wedi bod yn ein cefnogi ni am flynyddoedd lawer.  Mae’n amlwg bod pobl yn gweld gwerth masnachu ar Faes yr Eisteddfod, ac mae hyn yn cael ei groesawu’n gynnes gennym ni.

“Mae lle i 750 o garafanau eleni, a bydd rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwarantu lle wneud hynny yn fuan iawn, gan ein bod yn prysur agosáu at werthu 500 safle.  Mae gennym le ar gyfer pebyll ar y maes hefyd, ac mae digon o safleoedd ar gael - ar hyn o bryd.  Ond, mae’r neges yn glir – mae angen archebu safle cyn gynted â phosibl.”

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn llogi stondin ym Môn, ewch i www.eisteddfod.cymru/stondinau-2017 neu gallwch gysylltu ag Eira Bowen, eira@eisteddfod.org.uk neu ffonio 0845 4090 300.

 

Archebu

 

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cael lle ar y maes carafanau archebu ar-lein, www.eisteddfod.cymru/carafanauneu drwy ffonio’r swyddfa am gopi caled o’r llyfryn archebu ar 0845 4090 400.

 

Mae’r Eisteddfod hefyd yn apelio i unrhyw un sydd â charafán deithiol (‘tourer’) sydd ar gael i’w rhentu’n ystod yr wythnos i gysylltu gyda ni. Mae nifer fawr o bobl yn chwilio am garafanau i’w rhentu bob blwyddyn, felly os oes gennych chi garafán yn sefyll yn segur ar eich llwybr, dyma gyfle i gael arian am ei rhentu i Eisteddfodwyr sy’n dymuno carafanio yn Ynys Môn.

 

Gallwch naill ai gofrestru drwy’r rhestr llety arferol neu drwy anfon e-bost at gwyb@eisteddfod.org.uk, a byddwn yn cynnwys y carafanau ar ein rhestr sydd ar gael i’w lawr lwytho o’r we.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru