S4C yn lansio gwasanaeth tywydd digidol

26/07/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi lansio gwasanaeth tywydd newydd digidol ar gael ar ap Newyddion S4C.

Bydd y gwasanaeth yn ychwanegol i’r bwletinau sy’n cael eu cyhoeddi ddwywaith y dydd gan gyflwynwyr tywydd S4C.

Bydd modd gweld y tywydd ar gyfer dy ardal di, fesul diwrnod a fesul awr, a’r rhagolygon ar gyfer wythnos.
Dyma’r unig wasanaeth tywydd ar-lein yn y Gymraeg ac mae’r gwasanaeth yn bartneriaeth gyda’r Met Office.
Daw’r lansiad ar ddechrau’r gwyliau haf ac yn ystod un o wythnosau mwyaf crasboeth y flwyddyn, gyda’r tymheredd yn cyrraedd hyd at 30 gradd mewn sawl ardal o Gymru.

 

Cam allweddol

 

Lansiwyd Gwasanaeth Newyddion Digidol S4C ym mis Ebrill. Ers lansio, mae'r ap a'r wefan wedi cyhoeddi cannoedd o straeon gwreiddiol, ac hefyd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda sawl ffynhonnell newyddion arall gan gynnwys Golwg ac ITV Cymru, yn ogystal â chyhoeddi straeon o raglen Newyddion S4C a gynhyrchir gan BBC Cymru.
“Dyma gam allweddol arall yn natblygiad gwasanaeth newyddion digidol S4C.” meddai Ioan Pollard, Golygydd Newyddion Digidol S4C. “Da’n ni’n falch iawn o lansio’r gwasanaeth tywydd ar ddechrau’r gwyliau haf. Mae’r tywydd wedi dod yn fwy pwysig nag erioed o’r blaen yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae gallu cynnig gwasanaeth tywydd digidol Cymraeg i’n defnyddwyr yn holl bwysig.”