S4C yn ennill pum gwobr yng ngwobrau BAFTA

26/10/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd

Llwyddodd S4C i ennill pum gwobr yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr, pan gyhoeddwyd y gwobrau mewn seremoni ar-lein.

Bu dathlu mawr yng Nghaernarfon wrth i’r gyfres ddogfen bry ar y wal Ysgol Ni: Maesincla (Cwmni Darlun) gipio’r wobr Cyfres Ffeithiol Orau.

 

Llwyddodd cyfres boblogaidd Deian a Loli (Cwmni da) i ennill gwobr y Rhaglen Blwnt Orau.

 

Enillodd Emma Walford a Trystan Ellis Morris categori y Cyflwynydd Gorau am eu gwaith ar gyfres Prosiect Pum Mil (Boom Cymru)
Cipiodd Cyrn ar y Mississippi (Dearheart Productions) wobr y Rhaglen Adloniant Orau.
Yn ogystal llwyddodd Sion Aaron a Timothy Lyn i gipio’r wobr Cyfarwyddwr Ffeithiol Orau am eu gwaith ar y rhaglen ddogfen dwymgalon Eirlys, Dementia a Tim.

 

Ymroddiad a chreadigrwydd

 

Wrth longyfarch yr enillwyr meddai Amanda Rees, Comisiynydd Cynnwys S4C: “Ry’n ni wrth ein bodd o ennill pum gwobr BAFTA Cymru heno. Eleni eto mae llwyddiannau S4C yn dyst i ymroddiad a chreadigrwydd y sector. Mae amryw o unigolion a chwmnïau cynhyrchu talentog yn creu cynnwys o’r safon uchaf all gydio yn nychymyg y gwylwyr. Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr i gyd.“