S4C yn dangos uchafbwyntiau o gemau Cymru yng nghyfres yr Hydref

12/10/2021

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o bob gêm Cymru yn ystod cyfres yr Hydref gyda un o'r gemau yn erbyn Seland Newydd.

Bydd Cymru yn croesawu Seland Newydd, De Affrica, Ffiji ac Awstralia i'r Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn ystod Hydref a Thachwedd.

 

Yn dilyn cytundeb gyda deiliaid yr hawliau darlledu, Amazon Prime, bydd uchafbwyntiau estynedig Cymraeg o bob gêm yn cael ei ddarlledu ar S4C awr ar ôl y chwiban olaf. Bydd yr uchafbwyntiau hefyd i'w gweld ar S4C Clic yn dilyn darllediad y rhaglen. Er hynny, mae cwmni Amazon wedi cadarnhau y byddant yn ffrydio'r gemau yn fyw yn Gymraeg, gyda'u criw ei hunain. 

Sarra Elgan fydd yn arwain tîm cyflwyno S4C gyda'r rhaglenni uchafbwyntiau, gyda Gareth Charles yn y blwch sylwebu a Rhodri Gomer yn gohebu. Ymysg yr enwau fydd yn dadansoddi'r gemau bydd cyn chwaraewyr Cymru, Gwyn Jones a Shane Williams, a'r cyn dyfarnwr, rhyngwladol Nigel Owens.

 

Arlwy cynhwysfawr

 

Dywedodd Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C: "Mae S4C yn falch i bartneru gydag Amazon Prime er mwyn sicrhau arlwy cynhwysfawr o Gyfres Hydref y Cenhedloedd yn yr iaith Gymraeg ar gyfer ein cynulleidfaoedd.
"Fel yr unig ddarlledwr cyhoeddus am-ddim i ddangos uchafbwyntiau o bob un o gemau Cymru yn ystod Cyfres Hydref y Cenhedloedd, fe fyddwn ni ar yr awyr awr ar ôl y chwiban olaf gyda'r holl uchafbwyntiau a'r ymateb. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael eich cwmni."