Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Saws llugaeron sbeislyd

05/12/2014

Categori: Bwyd

Saws llugaeron sbeislyd

Saws llugaeron sbeislyd

 

Cynhwysion

 

100ml o ddŵr

1 ffon sinamon, wedi’i dorri’n hanner

2 clôf

1 seren anise

300g llugaeron

croen a sudd 2 clementine

140g siwgwr brown demerara

100ml gwin sinsir 

 

Dull

 

Rhowch y dŵr, y sinamon, y seren anise a’r clofs mewn sosban a’u mudferwi am 5 munud cyn ychwanegu’r llugaeron, y siwgwr a chroen a sudd y clementines.

 

Dewch â’r cyfan i’r berw ac yna trowch y gwres i lawr a mudferwi y cyfan nes bod y llugaeron yn dechrau meddalu a’r hylif wedi ei leihau i hanner ei faint.

 

Codwch o’r gwres ac ychwanegwch y gwin sinsir.

 

Cyn gweini, tynnwch y sbeisys cyfan (y sinamon, seren anise, y clofs a’r croen clementine)

 

Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd