Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pwdin Sinsir Nadolig

05/12/2014

Categori: Bwyd

Pwdin Sinsir Nadolig

Pwdin Sinsir Nadolig

 

Cynnyrch

175g menyn heb halen, a pheth yn ychwanegol i iro

6 darn bôn sinsir mewn surop

2 llwy fwrdd triog melyn

150g siwgr muscovado tywyll

2cm darn sinsir, wedi’i gratio’n fân

3 ŵy mawr

croen oren

175g blawd hunan-godi

1 llwy de powdwr sinsir

1 llwy de sinamon

½ llwy de pupur y Caribî (allspice)

 

Dull

 

Irwch basn pwdin 1.7 litr gyda menyn.  Sleisiwch y bôn sinsir mewn surop yn fân iawn. Rhowch y sleisys sinsir ar draws waelod y basn fel eu bod yn edrych fel petalau. Ychwanegwch y triog melyn i waelod y basn. Curwch y menyn gyda'r siwgr, ychwanegwch y sinsir ffres, yna’r wyau a’r croen oren a churwch nhw at ei gilydd.  Yn olaf, plygwch y blawd a’r speisys a’u troi yn ofalus nes bod popeth wedi cyfuno.

 

Gorchuddiwch y bowlen gyda chylch o bapur pobi a chylch o ffoil gyda phleth ar hyd y canol.

 

Clymwch y ffoil gyda chortyn a rhowch y basn ar drybedd neu soser sydd wedi’i droi ben i waered mewn sosban fawr. Llenwch y sosban gyda ddigon o ddŵr berwedig i gyrraedd canol y basn.  Rhowch glawr ar y sosban a mudferwi’r pwdin am 2½ awr, gan ychwanegu rhagor o ddŵr fel bo’r angen.

 

Pan fydd y pwdin yn barod, gadewch iddo orffwys am 10 munud cyn ei dynnu o’r bowlen a gweinwch gyda hufen sydd wedi’i flasu gyda gwin sinsir, neu saws brandi.

 

Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd