Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pice llugaeron a siocled gwyn

05/12/2014

Categori: Bwyd

Pice llugaeron a siocled gwyn

Pice llugaeron a siocled gwyn

 

Twist ar y rysait traddodiadol yw hwn a gallwch ddefnyddio cynhwysion eraill fel cnau coco a jam yn y canol, siolced tywyll ac oren, cnau pistachio a lemon ayyb. Mae’r opsiynau yn hirfaeth!

 

Cynhwysion

225g blawd codi

Pinsiad o halen

110g menyn

50g siwgr gwyn mân

50g llugaeron sych

75g siocled gwyn wedi dorri’n fân

1 wy mawr wedi’i guro

Ychydig o laeth os oes angen i gymysgu

 

Dull


Hidlwch y blawd a’r halen i bowlen gymysgu a rhwbiwch y menyn i’r gymysgedd tan ei bod yn edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch y siwgr, llugaeron a’r siocled gwyn a chymysgwch i wasgaru’r cynhwysion. Arllwyswch yr wy i mewn a’i droi i wneud toes. Ychwanegwch ychydig o laeth os oes angen.

 

Rhowch dipyn o flawd ar fwrdd a rholio’r does nes ei fod tua 5mm o drwch. Torrwch mewn cylchoedd neu unrhyw siap arall fel calonnau, sgwariau neu sêr (ar gyfer y Nadolig). Cadwch i rolio a thorri i ddefnyddio’r does i gyd.

 

Twymwch radell neu ffreipan drwm dros wres canolog a choginiwch y pice gan eu troi unwaith nes y byddant yn frown euraidd ar y ddwy ochr ond dal ychydig yn feddal yn y canol.

 

Mwynhewch

 

Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd