Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Mins peis Penderyn gyda macarwn

05/12/2014

Categori: Bwyd

Mins peis Penderyn gyda macarwn

Mins peis Penderyn gyda macarwn

 

Dyma un o’n hoff ryseitiau ar gyfer ‘mins peis’ sydd hyd yn oed yn fwy blasus gyda briwgig cartref! Cadwch lygaid wrth eu coginio i sicrhau bod y crwst wedi’i goginio a’r top heb frownio ormod.  Yr her fydd dim ond bwyta un ar y tro!!

 

Gweini 12

8owns/225g crwst brau

8owns/225g briwfwyd da

2 owns hulif/50ml wisgi Penderyn Single Malt

Croen ½ oren

2 gwyn wy

3owns/175g siwgwr man

4owns/100g cnau almwnd wedi’u malu

Tun cacennau 12 twll wedi’i iro

 

Dull


Rholiwch y crwst a thorrwch 12 siap crwn gyda thorrwr crwst 3”/7.5cm . Defnyddiwch y darnau i leinio’r tun cacennau. Cymysgwch y briwgig, whisgi a’r oren mewn powlen a llenwch y darnau crwst gyda’r briwfwyd. 


Curwch gwynion yr wyau i’w wneud yn gadarn ond ddim yn sych.  Ychwanegwch y siwgwr i’r wyau gan droi yn ofalus – ychydig ar y tro.  Plygwch y cnau almwnd i’r gymysgedd yn ofalus.  Rhannwch y gymysgedd yn gyfartal a’i orchuddio dros y briwfwyd.

 

Pobwch ar wres 180˚C/ neu Nwy Rhif 4 am 15 munud.  Gadewch i oeri ar hambwrdd.  Ysgeintiwch siwgwr eisin dros y macarwns.  Gweinwch yn dwym neu yn oer.

 

Mwynhewch


Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd