Rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Gregynog

21 o ddysgwyr yn mynd i Gregynog

Yr wythnos hon, 50 diwrnod yn unig sydd i fynd cyn cychwyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, ac wrth i baratoadau brysuro yr wythnos hon, mae 21 o unigolion wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn a fydd yn cael ei chynnal y penwythnos hwn yn Neuadd Gregynog, Tregynon, Powys.

 

Unwaith eto eleni, mae’r gystadleuaeth hon wedi llwyddo i ddenu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt – gyda chystadleuwyr o’r Eidal, UDA ac Awstralia yn cymryd rhan ddydd Sadwrn, ac mae croeso i bawb i ymuno mewn diwrnod o hwyl ar gyfer y teulu cyfan.

 

Mae Dysgwr y Flwyddyn yn un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod, a’r gystadleuaeth wedi hen ennill ei phlwyf fel un o brif wobrau’r flwyddyn, gan ddathlu cyfraniad y rheiny sy’n dysgu Cymraeg ac yn dewis defnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.  Bydd enillydd y llynedd, Joella Price, sy’n nyrs gofal dwys yng Nghaerdydd, yn ymuno â’r ymgeiswyr yng Ngregynog ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb, a bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithdy drama arbennig gyda Theatr Genedlaethol Cymru, ynghyd â llu o weithgareddau eraill.

 

Heintus

 

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn ddiwrnod hynod o bwysig i ni, ac rwy’n edrych ymlaen i gyfarfod nifer fawr o’r cystadleuwyr yng Ngregynog ddydd Sadwrn.  Mae safon y gystadleuaeth yn rhyfeddu rhywun bob blwyddyn ac ymroddiad pob un o’r cystadleuwyr a’u brwdfrydedd am yr iaith yn heintus.  Yn bendant, fe fydd hi’n anodd ffarwelio gyda rhai ohonynt ar ddiwedd y dydd, gan mai dim ond pedwar sy’n gallu mynd i’r rownd derfynol yn ystod wythnos yr Eisteddfod.”

 

Sesiynau blasu

 

 

Yn ogystal â chynnal cystadlaethau ar gyfer dysgwyr, mae’r Eisteddfod yn cynnal nifer o sesiynau ar gyfer busnesau ardal Maldwyn a’r Gororau i’w hannog i ddefnyddio’r Gymraeg gydag ymwelwyr yn ystod yr Eisteddfod eleni.

 

 

Meddai Catrin Evans, Swyddog y Dysgwyr yn yr Eisteddfod, “Rydym wedi bod yn cynnal sesiynau blasu ar gyfer busnesau lleol wrth i’r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac maen nhw’n gweithio’n arbennig o dda. 

 

Hyder

Ychwanegodd, “Mae’n gyfle i helpu staff i gynnal sgyrsiau byr gyda chwsmeriaid yn y Gymraeg, a’r gobaith yw y bydd nid yn unig yn rhoi hyder i fusnesau ddefnyddio’r iaith gydag ymwelwyr yn ystod ac ar ôl yr ŵyl, ond hefyd y bydd amryw yn mynd ati i ddysgu Cymraeg ar ôl yr Eisteddfod.  Efallai y bydd un o enillwyr Dysgwr y Flwyddyn y dyfodol yn dechrau dysgu yn un o’r sesiynau hyn – pwy â ŵyr!”