Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn dod i Gaerdydd

30/06/2015

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Cadarnaodd y gymdeithas sy'n gyfrifol am bêldroed yn Ewrop - UEFA fod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi llwyddo yn ei chais yn 2017 i gynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd. 

 

Hefyd, cadarnhawyd y bydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA 2017 yn cael ei chwarae yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Iau 1 Mehefin, 2017

 

Gan siarad am y penderfynid heddiw, meddai Trefor Lloyd Hughes, Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, “Mae’r Gymdeithas yn ddiolchgar i Bwyllgor Gweithredol UEFA am roi’r cyfle i’r Gymdeithas, ac i Gymru, lwyfannu un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd.

 

Yn ôl Trefor Lloyd Hughes, "Mae pêl-droed yng Nghymru yn bendant yn mynd o nerth i nerth ac edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos ag UEFA a’n holl randdeiliaid dros y ddwy flynedd nesaf i gynnal dwy rownd derfynol gwerth chweil.”

 

Effaith gadarnhaol

 

Ychwanegodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr CBDC, “Mae cynnal rowndiau terfynol pêl-droed mawr yn un o’r amcanion o fewn Cynllun Strategol y Gymdeithas a chredwn fod cynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017 a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA 2017 yn cael effaith gadarnhaol a hirbarhaol ar bêl-droed yng Nghymru.

 

Daw’r cyhoeddiad heddiw yn dilyn dwy flynedd o waith caled a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu’r Gymdeithas i gyflawni ei huchelgais o lwyfannu Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA.”

 

Cyfnod cyffrous, yn ôl Bale

 

Ategodd Gareth Bale, seren Cymru a Real Madrid gan ddweud fod hwn yn newyddion da i Gaerdydd,  “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i bêl-droed yng Nghymru. Mae’n teimlo fod y wlad gyfan y tu ôl i ni wrth i ni geisio cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2016 flwyddyn nesaf yn Ffrainc."

 

"Dwi’n gwybod pa mor angerddol yw cefnogwyr pêl-droed Cymru, felly mae’n wych bod Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn dod i ddinas fy mebyd, Caerdydd. Ro’n i wrth fy modd yn chwarae yn Super Cup UEFA y llynedd, a byddai’n wych cael bod yn rhan o’r holl beth ger bron stadiwm eiconig a fydd dan ei sang yn 2017.”

 

Meddai un arall o garfan Cymru, a seren Arsenal, Aaron Ramsey, “Am dymor y mae Cymru a phêl-droed Cymru wedi’i gael! Gyda’r Super Cup y llynedd, y gefnogaeth a’r awyrgylch bythgofiadwy yn ein gêm yn erbyn Gwlad Belg yn ddiweddar, Cymru ar frig y grŵp rhagbrofol ar gyfer Ewro 2016 UEFA a nawr y newyddion gwych yma. Mae Stadiwm y Mileniwm yn stadiwm ffantastig. Bydd yn achlysur gwych. Mi fuaswn i wrth fy modd bod yn rhan ohono.”

 

Newyddion anhygoel

 

Ychwanegodd Jayne Ludlow, Rheolwr Tîm Cenedlaethol Merched Cymru a chyn enillydd Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA, “Mae’n newyddion anhygoel bod Cymru am gael llwyfannu uchafbwynt pêl-droed clwb merched yn Ewrop. Does dim dwywaith mai Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA yw’r gystadleuaeth gryfaf ar gyfer chwaraewyr benywaidd ar y lefel uchaf yn y byd."

 

Mae Jayne yn edrych ymlaen i groesawu'r merched i Gaerdydd, "Ar ôl chwarae yn y gystadleuaeth gydag Arsenal a chael y fraint o godi’r tlws yn 2007, bydd yn braf cael estyn croeso i bêl-droedwyr benywaidd gorau’r byd yn 2017.”

 

Digwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd

 

Meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, “Mae Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd, ac rydw i’n arbennig o hapus fod Stadiwm y Mileniwm, sy’n stadiwm o safon fyd-eang, wedi cael ei ddewis fel y lleoliad ar gyfer rownd derfynol 2017."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net