Rhywbeth i bawb o'r teulu yng Ngwyl Cefn Gwlad Cymru

17/06/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd Gŵyl Cefn Gwlad Cymru yn dychwelyd unwaith eto eleni i barc Gwledig Pen-Bre, Llanelli yn Sir Gaerfyrddin wrth i’r trefnwyr ddisgwyl dros 22,000 i’r wyl boblogaidd dros y penwythnos.

 

Mae’r Ŵyl sydd bellach yn cael ei chynnal dros gyfnod o ddeuddydd wedi datblygu’n un o brif ddigwyddiadau’r calendr yn ne orllewin Cymru. 

 

Yn wreiddiol, fe roedd yr Ŵyl wedi’i hanelu ar gyfer gweithgareddau gwledig fel saethu, pysgota a hela ond erbyn hyn mae ehangu ei hapel, gyda phopeth i bawb o’r teulu ar gael yn yr wyl. 

 

Dywedodd un o’r trefnwyr, Adrian Simpson eu bod yn edrych ymlaen i groesawu’r tyrfaoedd i’r Ŵyl eleni. "Y prif ddigwyddiad fydd y cylch canol ac yno fe geir pob mathau o weithgareddau i’r teulu gan gynnwys hebogiaeth, bwa saeth a saethu targed ac ati. Mae yna neuadd fwyd yn arddangos cynnyrch lleol gan dros 50 o gwmniau bwyd, ac ar ben hynny, mae yna hefyd babell grefftau a fydd yn denu llawer o ddiddordeb."

 

Ychwanegodd, "Rydym yn edrych ymlaen i lwyfannu gŵyl lwyddiannus arall eleni a fydd y ddathliad addas o gefn gwlad Cymru."

 

Os ydych yn chwilio am weithgareddau i'r teulu dros y penwythnos, dyma’r union le i chwi. 

 

Ceir rhagor o fanylion am yr Ŵyl yma