Rhybudd fod swyddi yn yfantol yn y sector ynni adnewyddadwy

13/10/2015

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Rhybuddiodd Plaid Cymru heddiw y gallai hyd at 13,000 o swyddi yn y sector Ynni ac Amgylchedd yng Nghymru fod o dan fygythiad, o ganlyniad i gynlluniau gan Llywodraeth Prydain i dorri cymorth i’r diwydiant. 

 

Honnodd Llefarydd yr Wrthblaid ar Sgiliau, Simon Thomas, y gallai cynlluniau  Plaid Cymru i droi‘r wlad mewn i bwerdy ynni glân fod o dan fygythiad gan doriadau yn y cymorth ariannol sy’n dod gan Lywodraeth Prydain.

 

Galwodd Llefarydd Plaid Cymru ar Sgiliau, Simon Thomas, am ddatganoli pŵer dros adnoddau naturiol Cymru fel y gallai Llywodraeth Plaid Cymru ffrwyno potensial di-derfyn ynni adnewyddadwy Cymru, gan ddatblygu sgiliau a chefnogi busnesau er mwyn i ni allu troi Cymru  mewn i ddarparwr ynni gwyrdd, glân.

 

Dywedodd Simon Thomas, Llefarydd Sgiliau Plaid Cymru, “Mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynlluniau i ddatblygu Cymru mewn i bwerdy ynni glân. Dymunwn sefydlu Colegau Sgiliau Gwyrdd, gan hyfforddi pobl yn y crefftau sydd eu hangen arnom i ddatblygu’r sector er mwyn i ni alluogi Cymru i arwain y byd yn y maes ac elwa o’n ynnni adnewyddadwy di-derfyn.

 

Yn ol Simon Thomas, “Bob blwyddyn, mae tua 1,300 o bobl yn cael eu hyfforddi drwy’r Coleg Sgiliau Gwyrdd yn Nhredegar, a nawr mae’n bosib na fyddan nhw’n gallu defnyddio’r sgiliau yn y farchnad lafur wrth i Lywodraeth y DG dagu’r diwydiant."

 

Ychwanegodd, "Mae Llywodraeth y DG ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ddod â’r Rhwymedigaeth i Ynni Adnewyddadwy ar gyfer arsefydliadau Ynni Haul i ben yn gynnar, ac mae hedyf wedi lansio adolygiad o’r tariff cyflenwi trydan fyddai’n bygwth y cymorth ar gyfer paneli ynni haul ar bennau tai. Ni ddylai llywodraeth Doriaidd allu tanseilio potensial ynni adnewyddadwy Cymru. Dyna pam mae angen i ni ddatganoli pŵer dros ffynonellau adnewyddadwy i Gymru, er mwyn i ni allu ffrwyno ein potensial a gwneud Cymru’n bwerdy ynni glân.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru