Rhowch y gorau i drafod 'dim cytundeb' medd Prif Weinidog Cymru

22/01/2019

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi galw ar Lywodraeth Prydain i ymwrthod yn llwyr â Brexit heb gytundeb wrth i amser brinhau cyn y dyddiad gadael ddiwedd mis nesaf.

Fe roedd Prif Weinidog Cymru heddiw yn dweud bod rhaid i Brif Weinidog y DU ddangos hyblygrwydd i geisio cytundeb yn y Senedd yn lle cyflwyno fersiwn "wedi'i addasu" yn unig o gytundeb sydd eisoes wedi cael ei wrthod yn llwyr gan Aelodau Seneddol.

 

Bydd Mark Drakeford yn rhybuddio, os na fydd Llywodraeth y DU yn ymwrthod yn llwyr â Brexit heb gytundeb, y bydd perygl i’r DU lithro tuag at Brexit heb gytundeb yn ddiofyn.

 

Wrth ymateb i amgylchiadau nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen, mae Busnes y Llywodraeth yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi cael ei ddiwygio heddiw er mwyn i gyfres o ddatganiadau brys gael eu gwneud ar yr effaith y byddai canlyniad dim cytundeb yn ei chael ar Gymru a’r gwaith sydd ar y gweill i baratoi ar gyfer hynny.

 

Bydd Gweinidogion yn amlinellu’r peryglon gwirioneddol y gallai iechyd, yr economi, trafnidiaeth a ffermio eu hwynebu o gael Brexit heb gytundeb. 

 

Dim dyfodol i’r cytundeb gadael

 

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: "Yr wythnos ddiwethaf fe gafodd cytundeb Brexit Prif Weinidog y Deyrnas Unedig ei drechu, a hynny i'r fath raddau nes ei bod yn hollol amlwg bellach nad oes dyfodol o gwbl iddo. Er hynny, mae Theresa May yn parhau i fwrw ymlaen yn hollol ystyfnig â dim ond mân newidiadau i'w chytundeb aflwyddiannus.