Rhifyn y Gwanwyn O'r Pedwar Gwynt allan

14/04/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn Gwanwyn 2020 O'r Pedwar Gwynt yn myfyrio ar gyfoeth y pethau bychain a’r pethau lleol yn ogystal â chodi ein golygon at y byd ehangach a’i le yn y cosmos.

Bywyd y môr sy’n cael sylw Ceridwen Lloyd-Morgan, mewn ysgrif am ei phrofiadfel merch i gapten llong. Trafoda pam fod yn well gan berchnogion llongau masnacho Brydain a thu hwnt gyflogi Cymry (roeddent ‘yn fodlon mynd i rywle, gydag unrhywlwyth, gydag unrhyw griw’) a pham ei bod yn anodd i’w thad ‘symud o fyd cyfan gwblwrywaidd ar fwrdd llong i fyd mwy “benywaidd” bywyd teuluol’.

 

Troi at gerdded mae Angharad Penrhyn Jones, sydd wedi bod yn crwydrollwybrau ei milltir sgwâr yn Sir Drefaldwyn. Myfyria ar y cysylltiad rhwng cerdded,creadigrwydd a’n canfyddiad o amser, effaith cerdded ar iechyd y meddwl a’r corff,a’r argyfwng yma yng Nghymru a achosir gan y bywyd eisteddog.

 

Mae Siân Melangell Dafydd hefyd yn dathlu ei chynefin yn ei cholofn naturnewydd, gan drafod sut mae defnyddio’r planhigion bychain sy’n tyfu o dan ein traed,‘yn y ffin rhwng trefn a gwylltineb’, i wneud pryd o fwyd yn fwy blasus.Llŷr Gwyn Lewis sy’n mynd am dro â’r bardd a’r nofelydd Robert Minhinnick. Maent yn sgwrsio am dywod ei gynefin a sut y bu iddo dreiddio i waith Minhinnick,gan ‘sleifio rhwng y llinellau’; am ei gymhelliad dwfn i sgwennu am y llain hwn o dir amôr rhwng Porthcawl ac Aberogwr; a pham ei fod, er ei holl gyfnodau dramor, yn‘berson eitha lleol fy ffordd’.

 

I dde-ddwyrain Asia mae Dyfan Lewis yn teithio, lle mae’n cnoi cil ar dwristiaeth acyn darganfod ystyr dyfnach i’r geiriau ‘money talks’ o’r albym Bringin it all BackHome gan Bob Dylan. ‘Er i ni ddod o lefydd gwahanol,’ meddai, ‘a siarad ieithoeddgwahanol, y peth cyson a chyhafal yr oeddem yn ei rannu (heblaw am de) oeddcyfalafiaeth.’Yn ei cholofn, gofynna Jan Morris, ‘Beth goblyn sydd wedi digwydd inni?’; EmyrLl Gruffudd sy’n trafod dylanwad llenyddiaeth ar lofruddion; a MihangelMorgan sy’n cofio plant ysgol yn cael chwip din.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi’r colofnau arferol yn ogystal, gwaith creadigol newydd athwr o adolygiadau. Hefyd yn y rhifyn hwn, mae Aled Jones Williams yn pendroni ynghylch ffawd; Mererid Puw Davies yn gofyn a oes angen ‘ffordd amgen o edrychar bethau’ yn niwl yr argyfwng presennol; Grug Muse yn myfyrio ar ddefod; KarenOwen yn gwerthfawrogi ‘hen ddynion a’u hathroniaeth’; Casi Dylan yn cofio’rawdur athrylithgar o’r Alban, Alasdair Gray; a Morgan Owen yn trafod problemau Deallusrwydd Artiffisial yn y cyd-destun Cymreig. Cyhoeddir hefyd ysgrif ganSioned Puw Rowlands ar COVID-19 a chyfrifoldebau personol brawychus ypandemig hwn.

 

Cwmni difyr

 

Dywedodd Sioned Puw Rowlands, y Golygydd: "Wrth inni wynebu argyfwng iechyd ac economaidd byd-eang ac encil digynsail, gobeithiaf y bydd ein rhifyn gwanwyn yn gwmni dwys a difyr i’n darllenwyr, ac yn gyfle i deithio yn y dychymyg. Rydym yn ddiolchgar am ymddiriedaeth ein tanysgrifwyr, cyfranwyr a hysbysebwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn."

 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Angharad Penrhyn Jones trwy’r cyfeiriad ebost angharad@pedwargwynt.cymru neu ar 07896 984858.Cysylltwch hefyd os am dderbyn copi o'r cylchgrawn i'ch cyfeiriad cartref neu osydych am i ni drefnu i chi gael mynediad i'n gwefan.