Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg

10/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.

 

Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.

 

Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.

 

Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwyddiant ac yn profi bod galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa bresennol sy'n wynebu'r ysgol hefyd yn dangos yn glir fod y Cyngor wedi methu ymateb yn ddigon rhagweithiol i'r galw cynyddol hwnnw.’

 

Diffyg adnoddau

 

"Rydym yn sylweddoli bod yr esgid ariannol yn gwasgu," meddai Sonia Holmes, "fodd bynnag, nid yw anghenion sylfaenol yr ysgol yn cael eu diwallu ar hyn o bryd – bu’n rhaid i Nant Caerau brynu eu celfi eu hunain ar gyfer eu dosbarthiadau - ac eto mae'n ymddangos bod ysgolion eraill yn cael cyllid ar gyfer adeiladau newydd sbon. Nid oes digon o le yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae'r tir sydd ar gael yn annigonol ar gyfer cynnal gweithgareddau chwaraeon. Ni ellir ystyried bod hynny’n deg."

 

Galw

 

Dywedodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu y Mudiad fod y galw yn amlwg am addysg cyfrwng Cymraeg, "Bu diffyg cydberthynas rhwng nifer y rhieni sy'n dymuno cael mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg, o'i gymharu â nifer y lleoedd a ddarparwyd am y dair blynedd diwethaf. Eleni yn unig cafodd 21 o blant wrthod lle dewis cyntaf yn y dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2015. Mae'r galw yn amlwg yn fwy na'r cyflenwad, fodd bynnag, ymddengos nad oes dim yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r sefyllfa.’

 

Ychwanegodd, “Roedd gan Nhrelái a Chaerau boblogaeth gyfunol o 14,603 yng Nghyfrifiad 2011 ac eto dim ond 30 o leoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ardal. Mae nifer o ddatblygiadau tai sylwedol yn yr arfaeth, sydd yn sicr o gynyddu'r galw ymhellach, ac eto mae pob ysgol Gymraeg yn yr ardal ehangach yn llawn."