Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012

11/05/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

"Naw cyfrol … yn tystio'n groyw i amrywiaeth iach o leisiau, dulliau, safbwyntiau a gweledigaethau llenyddol." (Jason Walford Davies)

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru pha naw llyfr Cymraeg a naw llyfr Saesneg sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 mewn digwyddiad arbennig yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu nos Iau 10 Mai 2012.

 

Barddoniaeth

 

Yn dilyn y drefn newydd o Restr Fer mewn categorïau, mae tair cyfrol o farddoniaeth, tair cyfrol ffuglen a thair cyfrol Ffeithiol Greadigol wedi dod i’r brig eleni (Rhestr Saesneg isod). Y tair cyfrol farddoniaeth yw Siarad Trwy’i Het gan Karen Owen (Cyhoeddiadau Barddas), casgliad o gerddi a ffotograffau sy’n cofnodi taith y bardd o amgylch Cymru gyda het nodweddiadol y diweddar Iwan Llwyd; Waliau’n Canu (Gwasg Carreg Gwalch) gan Ifor ap Glyn, cerddi o bell ac agos yn llon a’n lleddf, gan y bardd o Lundain; a’r trydydd bardd ar y rhestr yw Gerwyn Wiliams gyda’i drydedd gyfrol o gerddi Rhwng Gwibdaith a Coldplay (Gwasg y Bwthyn) sydd yn gyfres o argraffiadau o Barc Menai a Bae Caerdydd, caneuon Leonard Cohen a Coldplay.

 

Ffuglen


Y tri awdur ffuglen eleni yw enillydd y Fedal Ryddiaith 2011 Manon Rhys gyda Neb Ond Ni (Gomer), nofel sy’n edrych ar fywydau dau blentyn arbennig yng Nghymru’r saithdegau; Jon Gower a’i nofel Y Storïwr (Gomer), nofel am fachgen â dawn dweud arbennig sydd yn cyfareddu ond hefyd yn creu gelynion mewn byd o hud a lledrith; a Mihangel Morgan a Pantglas (y Lolfa), wythfed nofel yr awdur o Aberystwyth sydd yn adrodd hanes cast niferus a byrlymus o gymeriadau mewn pentref dychmygol yn ne Cymru ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 

Ffeithiol Greadigol


Y gyntaf o’r tair cyfrol yn y categori Ffeithiol Greadigol yw’r cofiant sydd wedi bod yn destun trafod tanbaid ers ei gyhoeddi, Kate: Cofiant Kate Roberts 1891-1985 (Y Lolfa) gan Alan Llwyd, cyfrol sydd yn taflu goleuni newydd ar waith a bywyd Brenhines ein Llên. Yr ail gyfrol yn y categori hwn yw John Morris-Jones (Gwasg Prifysgol Cymru) gan Allan James, bywgraffiad sydd yn cynnig darlun o fywyd a gwaith yr ysgolhaig, y beirniad llenyddol a’r bardd a fu mor ddylanwadol yn ei ddydd. Y drydedd gyfrol yw Hen Enwau O Arfon, Llŷn ac Eifionydd (Gwasg y Bwthyn) gan Glenda Carr, detholiad o enwau ffermydd a thai a’u hanes, hen hanesion a thraddodiadau difyr sydd yn rhoi darlun o fywyd beunyddiol ein hynafiaid.

 

Barddoniaeth

         Ffeithiol Greadigol

      Ffuglen

     


www.llyfryflwyddyn.org


Meddai Jason Walford Davies, Cadeirydd y panel beirniaid Cymraeg:

“Gyda’r newid o ran strwythur y cystadlu eleni, mae hon yn flwyddyn bwysig a chyffrous yn hanes cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Roedd gwaith y beirniaid yn bleserus o heriol. Wedi’r misoedd o ddarllen, ailddarllen, trafod a thafoli, fe erys naw cyfrol sy’n cymryd eu lle’n hyderus yn eu priod gategorïau. Gyda’i gilydd maent yn tystio’n groyw i amrywiaeth iach o leisiau, dulliau, safbwyntiau a gweledigaethau llenyddol. Ac fe nodweddir y goreuon yn eu plith gan y gallu i synnu, syfrdanu a herio disgwyliadau.”

 

Meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012 yn adlewyrchu safon y gwaith sydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru heddiw; dyma dri chategori cryf a deunaw o awduron sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith. Mae’r wobr hon yn rhoi llwyfan a llais i’r rhai sydd yn ysgrifennu yn ddiwyd a thawel trwy’r flwyddyn felly gadewch i ni ddathlu eu llwyddiant ac yn bwysicach oll, ddarllen eu geiriau.”

Y cyfrolau ar y Rhestr Fer Saesneg yn y categori Barddoniaeth yw Deep Field (Bloodaxe Books) gan Philip Gross, Catulla Et Al (Bloodaxe Books) gan Tiffany Atkinson a Sparrow Tree (Bloodaxe Books) gan Gwyneth Lewis. Yn y categori Ffuglen, Wild Abandon (Hamish Hamilton) gan Joe Dunthorne, The Last Hundred Days (Seren) gan Patrick McGuinness ac The Keys of Babylon (Seren) gan Robert Minhinnick. Y cyfrolau yn y categori Ffeithiol Greadigol yw Ghost Milk (Hamish Hamilton) gan Iain Sinclair, Three Journeys (Gomer) gan Byron Rogers, a The Vagabond’s Breakfast (Gwasg Alcemi) gan Richard Gwyn

 

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru nos Iau 12 Gorffennaf am 7.00 pm. Ar y noson fe fydd y beirniaid yn cyhoeddi un enillydd i bob categori, gan wobrwyo'r awduron â siec am £2,000 yr un, ac yna fe fydd un o'r tri yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 ac yn derbyn siec ychwanegol gwerth £6,000. 

 

Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:

029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org


www.llyfryflwyddyn.org /  www.walesbookoftheyear.org

 

Ffynhonnell: Llenyddiaeth Cymru

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led