Rhannu hadau a heulwen yng nghyfnod y cyfyngiadau

11/06/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect addysg a tir bwytadwy GRAFT Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe wedi troi at drefnu ymgyrch ‘Hadau yn y Gymuned’, sy’n annog pawb i dyfu blodau haul mewn llefydd cyhoeddus er mwyn dangos cefnogaeth i weithwyr allweddol.

Maen nhw hefyd yn rhannu hynny o gynnyrch sydd ganddynt i baratoi prydau bwyd ar gyfer staff y GIG. Dyma fwy o wybodaeth am yr hyn mae’r project cymunedol arloesol hwn yn ei wneud yn ystod y cyfyngiadau symud i rannu cynnyrch a hadau a lledaenu ychydig o obaith ar draws y gymuned.

 

Wrth siarad am y project, dywedodd Zoe Gealy, Uwch Swyddog Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: “Fe benderfynon ni, os na all pobl ddod i ardd GRAFT, byddai’n rhaid i ni anfon ychydig o’r ardd atyn nhw. Rydym yn ymwybodol o’r lles y gall tyfu planhigion ei wneud i iechyd meddwl, ac mae hynny’n arbennig o bwysig mewn cyfnod anodd fel hwn. Gobeithio y bydd gwylio blodau haul yn tyfu ar silff ffenest ac ar draws y ddinas yn codi calonnau pobl. Roeddem hefyd eisiau dal i weithio gyda chymaint â phosib o’n partneriaid cymunedol drwy’r cyfnod hwn – hebddyn nhw fyddai GRAFT ddim yn bodoli. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael croesawu pobl yn ôl i’r ardd gyda’r planhigion y maent wedi’u tyfu, i’w plannu yn y gwely blodau cymunedol, pan fydd y cyfyngiadau symud wedi’u llacio a phan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.”

 

Bob dydd Gwener (heblaw dros y misoedd diwethaf), mae gwirfoddolwyr o bob oed yn dod ynghyd i rannu sgiliau gwaith coed a metel, dysgu tyfu planhigion, ennill cymwysterau a chefnogi’i gilydd. Mae prentisiaethau llwyddiannus wedi datblygu o ganlyniad i’r rhaglen, ac mae buddion iechyd meddwl hirdymor i gydweithio yn yr awyr agored. Mae sawl cyfeillgarwch newydd wedi’i ffurfio ac mae pobl, yn ogystal â’r planhigion, yn ffynnu. Yn ystod datblygiad GRAFT, mae gwelyau planhigion, pergola, meinciau o bren lleol, popty pizza a chychod gwenyn wedi’u hadeiladu ac mae’r gwirfoddolwyr wedi bod yn gofalu amdanynt. Daw gwirfoddolwyr ieuengaf yr ardd o Ysgol Cefn Saeson yng Nghastell Nedd ac
maen nhw’n gweithio gydag Alyson Williams, y wenynwraig i ddysgu am fioamrywiaeth, yr amgylchedd a sut i ofalu am y gwenyn.

 

Mae rhywfaint o gynnyrch yr ardd yn cael ei ddefnyddio ym mwyty’r Amgueddfa, a pheth ohono’n cael ei ddefnyddio ar gyfer prydau bwyd cymunedol GRAFT. Mae rhywfaint yn cael ei ddefnyddio gan wirfoddolwyr, ac rydym hefyd yn rhoi cynnyrch i brojectau a grwpiau lleol sy’n paratoi bwyd i’r rhai mewn angen, megis Matts House, Ogof Adullam a chanolfan ffoaduriaid Abertawe. Ar hyn o bryd, mae’r hyn gafodd ei blannu yn yr ardd cyn y cyfyngiadau yn cael ei gynaeafu a’i roi i The Shared Plate, Abertawe, sefydliad cymunedol sy’n coginio ar gyfer staff GIG.

 

Plannu blodau haul

 

Dros yr wythnosau nesaf bydd GRAFT yn parhau i bostio hadau trwy gynllun parseli bwyd Dinas a Sir Abertawe ac i grwpiau cymunedol fel Roots Foundation, CRISIS a Caer Las. Mae’r hadau yn cynnwys pwmpenni a blodau haul gafodd eu cynaeafu gan y garddwyr y tymor diwethaf.

 

Mae GRAFT hefyd yn annog pobl i blannu blodau haul mewn llefydd cyhoeddus, ynghyd â’r lluniau enfys, i ddangos cefnogaeth i weithwyr allweddol. Mae croeso hefyd i bobl bostio lluniau o’u planhigion ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol GRAFT.