Rhaid ymwrthod â llymder San Steffan, yn ôl Leanne Wood

07/01/2015

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood: Eisiau adfer yr economi

Heddiw, mae arweinydd Plaid Cymru yn annerch grwp o arweinwyr busnes yn y Gogledd wrth i'r ymgyrchu etholiadol ddechrau o ddifrif yn 2015.

 

Bydd Leanne Wood yn egluro'i chynlluniau i geisio adfer yr economi yng Nghymru. 

 

Dywedodd, “Mae ymgyrch etholiad Mai wedi hen ddechrau ac mae hi’n adlewyrchu’n wael iawn ar bleidiau San Steffan eu bod wedi eu dal mewn ras i’r gwaelod ble fo llymder yn y cwestiwn. Yr her nawr yn eu tyb nhw yw pwy all dorri ddyfnaf, gyflymaf ac yn fwyaf creulon ar ol yr etholiad."

 

“Mae Plaid Cymru’n gwrthod ymwneud a’r math dinistriol hwn o wleidyddiaeth na’r math o economeg anghyfrifol. Mae’r agenda llymder wedi methu’n llwyr; mae dyled y DG yn codi bob dydd a’r oll sydd i’w weld yn sgil hynny yw mwy o boen i’n cymunedau. Mae rhannau o Gymru sydd yn dal heb adfer yn llawn ers dirwasgiadau blaenorol – heb son am y diwethaf- ac mae angen buddsoddiad a gobaith arnynt.

 

Ychwanegodd fod Plaid Cymru yn bwriadu hepgor rhai busnesau o’r system drethi,  “Dyna pam y bydd Plaid Cymru’n tynnu busnesau gyda gwerth cyfraddadwy o lai na £10,000 allan o’r system drethi’n gyfan gwbl. Byddai hynny’n galluogi busnesau Cymreig i recriwtio mwy o staff ac i fuddsoddi er mwyn ehangu."

 

“Yng Ngwynedd, er enghraifft, gwyddom fod gan dros 200 o fusnesau orchmynion yn eu herbyn am fethu talu trethi ac mae cyfanswm y ddyled hon ledled Gwynedd dros £1.4 miliwn. Byddai tynnu’r busnesau lleiaf allan o’r system trethi yn gyfan gwbl yn ysgafnhau’r baich yng Ngwynedd a ledled Cymru. Dyna 70,000 o fusnesau Cymreig na fydd yn gorfod talu trethi busnes o gwbl.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net