ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4780 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.200.222.93
    REMOTE_PORT : 64066
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=rhaid-i-ni-yng-nghymru-afael-yn-ein-dyfodol-medd-cadeirydd-yes-cymru
    REQUEST_URI : /blog/rhaid-i-ni-yng-nghymru-afael-yn-ein-dyfodol-medd-cadeirydd-yes-cymru.html

Rhaid i ni yng Nghymru afael yn ein dyfodol, medd Cadeirydd Yes Cymru

16/07/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn y drafodaeth gyntaf erioed ar lawr y Senedd neithiwr am refferendwm dros annibyniaeth, mae ymgyrch Yes Cymru wedi ymateb trwy annog pobl Cymru i 'afael yn ei dyfodol.'

Dywedodd Cadeirydd YesCymru, Siôn Jobbins: “Mae bywyd a gwleidyddiaeth yn newid yn sydyn iawn yng Nghymru. Heddiw bydd y ddadl gyntaf erioed ar annibyniaeth yn y Senedd a’i hawl i benderfynu dyfodol Cymru. 

 

“Mae annibyniaeth yn rhywbeth sy’n cael ei drafod yn fwy yn y prif ffrwd wrth i bobl o gefndiroedd gwahanol weld y gall ein Senedd reoli Cymru yn llawer gwell na San Steffan.”

 

“Mae aelodaeth YesCymru wedi mwy na dyblu i bron i 6,000 ers dechrau creisis COVID-19, a ry’n ni wedi gweld cynydd sylweddol mewn cefnogaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 

Nid mater i Blaid Cymru

 

“Nid mater i Blaid Cymru yn unig yw annibyniaeth. Dangosodd yr arolwg barn Welsh Barometer (Mehefin 2020) bod 37% o bleidleiswyr Llafur o blaid annibyniaeth, ac fe wnaeth cynrychiolaeth o YesCymru gyfarfod â’r AS Llafur, Jane Hutt, yn ddiweddar i drafod yn gyffredinol yr angen am rymoedd i’r Senedd allu amddiffyn a hyrwyddo Cymru, a dewis ei dyfodol ei hun.

 

“Bydd refferendwm dros annibyniaeth i’r Alban o fewn rhai blynyddoed, a thebygrwydd y bydd Iwerddon yn ailuno. Rhaid i ni yng Nghymru afael yn ein dyfodol, nid bod yn gaeth iddo."