Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd Tymor yr Hydref 2014

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.

 

Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr

 

  • Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80


  • Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60


  • Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80


  • Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80


  • Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 

Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i'r wefan, neu ebostiwch angharad@mentercaerdydd.org 

 

Manylion yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net