Ras yr Iaith yn dechrau

Cafodd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen ddoe i gyhoeddi dechreuad Ras yrIaith 2018.

Yn ymweld â 15 tref dros Gymru rhwng Gorffennaf 4ydd-6ed bydd Ras yr Iaith yn dathlu’r Gymraeg, codi ymwybyddiaeth o’r iaith, dangos hyder ati a dangos i’r byd fod cefnogaeth i’r Gymraeg ar lawr gwlad.

 

Bydd cymal cyntaf y Ras am 09:00, dydd Mercher Gorffennaf 4ydd yn Wrecsam.Yn ystod cyhoeddiad y Ras bydd neges yn cael ei osod ym Maton yr Iaith a fydd yn cael ei basio o law i law ac o dref i dref dros Gymru cyn Cael ei ddarllen ar ddiwedd y cymal olaf yng Nghaerffili nos Wener, Gorffennaf y 6ed. Eleni mae Neges y Ras wedi ei ysgrifennu gan Elena Brown, gwirfoddolwr ifanc gyda Menter Iaith Sir Ddinbych, ac mae’r neges yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwirfoddolwyr tuag at y Gymraeg.

 

Dywedodd Elena am ei phrofiad yn gwirfoddoli gyda’r fenter; “Mae llawer o bobl yn cwestiynu beth yw’r pwynt gwirfoddoli a gweithio am ddim, ond ni fydda i wedi cael y profiadau dwi wedi eu cael heb weithio efo’r Fenter a chyfarfod yr holl bobl dros y cyfnod efo nhw. Mae’r profiadau wedi bod yn ddiddiwedd ers cychwyn yno, dros faes eang oedd yn gorchuddio gwaith hefo nifer o oedrannau. Roedd o’n brofiad gwych medru bod yn rhan o waith y Fenter, gan ei fod yn pwysleisio’r hwyl sydd i’w gael wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol a chymdeithasol.”

 

Tro cyntaf

 

Dyma’r tro cyntaf i Ras yr Iaith ymweld â Dwyrain Cymru ac hefyd i’r Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen. Dywedodd Ruth Williams, Prif Swyddog Menter Iaith Sir Ddinbych; “Rydym yn falch iawn o groesawu Ras yr Iaith i Ogledd Ddwyrain Cymru am y  tro cyntaf, a lle gwell i wneud hyny nag yn yr Eisteddfod Ryngwladol yma yn Llangollen ble mae cystadleuwyr o 28 gwlad, a chwe cyfandir yn ymuno a dwyieithrwydd (neu amlieithrwydd) yn norm.  Mae lawnsio’r ras a’i neges gyda phlant ysgolion cynradd yr ardal ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Ryngwladol 2018 yn gyfle i arddangos yr iaith i bobl o dros y byd ac yn gyfle iddynt ymuno yn y dathlu.”

 

Dyma ychydig o luniau'r hwyl a'r miri wrth i Ras yr Iaith deithio ar hyd ar arfordir y gogledd o Wrecsam i Fangor ac Ynys Môn: