Gwyl redeg newydd yn dod i safle'r Sioe Frenhinol

18/03/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Ras newydd yn cael ei lansio

Bydd safle’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn leoliad i wyl redeg newydd a fydd yn cynnwys hanner marathon, rasys gwlad 10 a 3 cilmedr i deuluoedd.

 

Bydd Gŵyl redeg wledig y Sioe Frenhinol yn cael ei threfnu gan drefnwyr profiadol Run 4 Wales ar y cyd gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n cynnal yr Ŵyl Wanwyn, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.

 

Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, “Gyda lleoliad mor anhygoel yng nghanol canolbarth Cymru, rydym bob amser wedi bwriadu ehangu’r mathau o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynigir yma ar Faes Sioe Brenhinol Cymru.»

 

“Mae’r cydweithrediad cyffrous hwn rhyngom ni a Run 4 Wales yn rhoi Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn gadarn ar y map. Mae Aled a minnau ein dau’n edrych ymlaen yn fawr iawn at roi’n hesgidiau ymarfer am ein traed a chymryd rhan.”

 

Dywedodd Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru fod y lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiad o’r fath hwn, “Mae lleoliad prydferth Maes Sioe Brenhinol Cymru yma yn Llanelwedd yn berffaith addas ar gyfer gweithgareddau chwaraeon awyr agored."

 

“Gyda chaniatâd caredig ein tirfeddianwyr lleol, mae cwrs newydd Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn cynnwys llwybr trwy dir amaeth a choedlannau sy’n cynnig golygfeydd ardderchog”

 

Meddai Steve Brace, pennaeth darparu digwyddiadau i Run 4 Wales, “Rydym yn hyderus y bydd y digwyddiad hwn yn datblygu’n  benwythnos poblogaidd  i deuluoedd."

 

Ychwanegodd, “Mae’r cydweithrediad hwn yn cyfuno arbenigedd mewn trefnu digwyddiadau a phrofiad helaeth Run 4 Wales a Sioe Frenhinol Cymru ”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net