Rali annibyniaeth Pawb Dan Un Faner yng Nghaerdydd

Cynhelir yr orymdaith gyntaf erioed dros Annibyniaeth i Gymru ddydd Sadwrn yma, gan gychwyn am 1.30yp y tu allan i Neuadd y Ddinas, Caerdydd, sy'n cael ei drefnu gan ‘Pawb Dan Un Faner’.

Ar ddiwedd yr Orymdaith, bydd yr actor Carys Eleri yn cyflwyno Adam Price, arweinydd Plaid Cymru; Ben Gwalchmai o’r grŵp Llafur dros Annibyniaeth; Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru; Sandra Clubb o Undod a’r bardd Ali Goolyad i ddweud gair byr y tu allan i’r Llyfyrgell Ganolog yng nghanol y ddinas.

 

Dywedodd Llywelyn ap Gwilym, llefarydd Pawb Dan Un Faner: “Mae'r ddadl dros ddyfodol cyfansoddiadol Cymru wedi dwysáu ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae nifer o grwpiau sy'n credu y byddai gan Gymru a’r Cymry ddyfodol gwell fel gwlad annibynnol y tu allan i'r Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys YesCymru ac Undod, wedi ymdrechu i ymgysylltu â'r cyhoedd a dod â'r ddadl i'r brif ffrwd. Mae yna sylweddoliad cynyddol bod annibyniaeth yn beth cyffredin.”

 

“Mae eraill, fel AWokEN a Chefnogwyr Pêl-droed dros Annibyniaeth, wedi ceisio ymgysylltu ar y pwnc gyda grwpiau diddordeb penodol. Gobaith Pawb Dan Un Faner ydy dod â'r holl grwpiau yma ynghyd i ddangos eu cefnogaeth i annibyniaeth drwy gyfres o orymdeithiau torfol cyhoeddus, gan gychwyn yng Nghaerdydd ar 11 Mai.”

 

Cymru annibynnol

 

Mae Pawb Dan Un Faner yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd yn gynnar ger Neuadd y Ddinas ym Mharc Cathays. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 1.30yp, ac yn teithio ar hyd Heol y Frenhines a'r Aes, cyn gorffen o flaen y Llyfrgell Ganolog.

 

Ychwanegodd Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru: “Hoffwn i weld cymaint â phosib yn dod i’r orymdaith dros annibyniaeth yng Ngaerdydd ddydd Sadwrn 11 Mai. Does dim pwynt i ni gwyno bod neb yn gwrando ar Gymru os ydyn ni’n eistedd gatref yn gwneud dim byd!”

 

Mudiad llawr gwlad yw Pawb Dan Un Faner, sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan fudiad All Under One Banner yn yr Alban. Mae'n cael ei gefnogi gan nifer o grwpiau sydd â'r nod o sicrhau annibyniaeth, ac nid yw'n ymochri ag unrhyw blaid wleidyddol nac yn gysylltiedig â nhw.