Radio Cymru am sefydlu gorsaf dros dro ar y We

17/05/2016

Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd BBC Radio Cymru eu bod am sefydlu gorsaf dros dro ar y We yn ystod yr Hydref, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd yr orsaf yn 40.

Bydd datblygiadau digidol yn cynnig hyd yn oed mwy o ddewis rhaglenni i wrandawyr, yn ôl rheolwyr Radio Cymru.

 

 

Bydd y gwasanaeth yn cael ei lansio ar drothwy pen-blwydd Radio Cymru yn 40 oed yn 2017, ac yn rhan o gynlluniau ehangach i fanteisio ar lwyfannau digidol.

 

Fel rhan o'r cyfnod peilot, bydd yr orsaf dros dro yn darlledu yn ystod bore'r wythnos waith, a hynny ar-lein, ar wefan Radio Cymru, ar yr ap iPlayer Radio drwy Gymru gyfan - ac fel dewis arall ar radio DAB yn y de ddwyrain.

 

Dywedodd Golygydd Radio Cymru, Betsan Powys, "Does dim dwywaith fod 'na gyffro ar drothwy'r pen-blwydd mawr yn ddeugain oed. Ac wrth i'r platfformau digidol ddatblygu, mae'n bwysig fod Radio Cymru yn manteisio ac arloesi.’

 

"Arbrawf tri mis fydd yr orsaf dros dro - i wrandawyr gael mwynhau ac i ni gael dysgu a thrio pethau technegol a chlyfar ond heb ddieithrio gwrandawyr ffyddlon Radio Cymru. Y nod yw cael un gwasanaeth cenedlaethol gyda mwy nag un dewis.

"Wedi'r tri mis, fe fyddwn yn ystyried y camau nesaf yng ngoleuni'r peilot, datblygiadau technegol a realiti ariannol BBC Cymru".

 

Croesawu

 

Mae’r Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croeso brwd i gyhoeddiad datblygiadau diweddaraf Radio Cymru heddiw. Ar drothwy pen-blwydd y sianel yn ddeugain oed, bydd Radio Cymru’n cynnig pecyn o ddatblygiadau digidol a gorsaf dros dro yn ystod tymor yr Hydref.

 

Mae’r Mudiad wedi bod yn pwyso am ystod ehangach o wasanaethau i Gymry Cymraeg a dysgwyr. Mae’r cyhoeddiad heddiw’n gam sylweddol tuag at ddiwallu tri o ofynion Maniffesto Dyfodol, sef; datblygu dwy orsaf radio Gymraeg, manteisio i’r eithaf ar gyfryngau electronig, a darparu’n effeithiol i bob oed a diddordeb.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: “Dyma newyddion gwych. Rydym yn falch iawn o glywed bod Radio Cymru yn dathlu ei ben-blwydd drwy edrych ymlaen at y dyfodol, drwy arloesi a chynnig mwy o ddewis i wrandawyr a defnyddwyr y gwasanaeth. Dymunwn bob llwyddiant i’r fenter newydd, ac edrychwn ymlaen at gynnyrch creadigol a chyffrous dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

 

Fel rhan o'r cynlluniau digidol arloesol, bydd Radio Cymru hefyd yn creu gofod newydd ar-lein sy'n cynnig deunydd Cymraeg i gynulleidfa C2, cydweithio gyda phartneriaid i feithrin lleisiau newydd, a manteisio ar ap cerddoriaeth newydd y BBC, sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr ddewis eu hoff gerddoriaeth, gan gynnwys artistiaid Cymraeg.

 

Arbrofi

 

Ychwanegodd Betsan Powys, "Mae'n fwriad gennym hefyd i arbrofi gyda nifer o syniadau yn ystod y cyfnod yma gan gynnwys creu partneriaethau newydd gyda Prosiect 15 a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i feithrin lleisiau all gyflwyno safbwyntiau newydd i'r orsaf yn ogystal ag adeiladu ar ein perthynas gyda chriw Cyw S4C yn sgîl llwyddiant Stori Tic Toc. Felly mae hi'n mynd i fod yn gyfnod prysur a heriol ond un a fydd, gobeithio yn dod â mwy o gynnwys diddorol i'r gwrandawyr."

 

Bydd Radio Cymru yn datgelu mwy o fanylion am y cynlluniau digidol, gan gynnwys yr orsaf dros dro, yn ystod y misoedd nesaf.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru