"Pwyllwch wrth brynu anrhegion cyn y 'Dolig"

07/10/2015

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl yn dechrau meddwl am brynu anrhegion Nadolig er mwyn ceisio lledaenu'r gost. Ond mae Gwasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd i wneud yn siwr eich bod yn prynu gan fusnesau ag enw da.

 

Bob blwyddyn mae Safonau Masnach yn derbyn cwynion am nwyddau ffug sy’n cael eu gwerthu mewn llefydd fel marchnadoedd, Facebook, gwerthwyr preifat, eBay a Gumtree.  Mae ymchwiliadau Safonau Masnach wedi arwain at atafaelu nwyddau ar raddfa fawr, ac mae profion a gynhaliwyd ar eitemau wedi canfod bod rhai teganau yn anniogel ac nad ydynt yn bodloni profion diogelwch y DU. 

 

Eitemau brand gan gynnwys teganau Disney, Frozen a Minion yw rhai o'r cynnyrch sy’n cael eu copïo fwyaf. Mae Gwasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru yn eich hannog i beidio â chael eich twyllo gan bris rhad. Mae'r nwyddau hyn yn debygol o fod wedi cael eu gwneud heb fawr o ystyriaeth o safonau diogelwch y DU. Os ydych yn prynu’r nwyddau hyn ar gyfer eich plant eich hun, eich teulu neu’ch ffrindiau, ydych chi wir am eu rhoi mewn perygl? 

 

Mae’r risgiau sy'n gysylltiedig â nwyddau ffug yn cynnwys llindagu, peryglon tagu, adweithiau cemegol gan gynnwys llosgiadau, tanau trydanol a sioc trydanol o wifrau a phlygiau, ac adweithiau wrth lyncu neu ddod i gyswllt â chydrannau gwenwynig. Mae'r rhain yn gynnyrch israddol sy’n aml yn beryglus ac yn costio mwy i’r prynwr yn y pen draw.

 

Mae risgiau go iawn gyda’r nwyddau hyn, a dyma pam y mae Gwasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru yn awyddus i dynnu sylw at beryglon prynu nwyddau ffug.

 

Dywedodd Kevin Jones, Cadeirydd Grŵp Safonau Masnach Gogledd Cymru: “Mae nwyddau ffug yn peri risg, ond yn fwy felly gyda theganau oherwydd yr oedran a dargedir. Mae Safonau Masnach wedi gweld cynnydd yn y mathau hyn o nwyddau ar werth ar-lein yn y blynyddoedd diwethaf.

 

“Yn y cyfnod cyn y Nadolig, rydym yn parhau â'n gwaith i gael gwared ar y nwyddau hyn o’r gadwyn gyflenwi a byddwn yn cymryd camau yn erbyn unrhyw un sy'n cael eu dal yn eu gwerthu. Mae ein cyngor yn syml, peidiwch â'u prynu. Ewch at fusnesau ag enw da sy'n cefnogi'r economi leol ac yn cael eu monitro gan Safonau Masnach.”

 

Os yw unrhyw un yn dymuno rhoi gwybod am nwyddau ffug sydd ar werth, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Safonau Masnach lleol neu'r llinell gyngor Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru