Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

Cafodd yr etholiad hwn ei alw gan Theresa May, am ei bod yn credu fod angen sicrhau mwyafrif cyfforddus yn y senedd i allu trafod gyda'r Undeb Ewropeaidd wrth i brexit gael ei benderfynu. Ond ers hynny, mae'r ymgyrch hon wedi troi yn anesmwyth i’r Prif Weinidog ynghanol dau ymosodiad terfysgol ym Manceinion a Llundain. 

 

Roedd Theresa May yn obeithiol y byddai ei slogan 'cryf a sefydlog' am berswadio'r etholwyr ei bod yn ddwylo diogel mewn storm gynyddol. Roedd Theresa May yn hyderus fod pobl yn ei gweld fel yr unig arweinydd a fyddai'n gallu sicrhau cytundeb gwerth chweil gan Ewrop. Ond wrth i'r ymgyrch fynd rhagddi, dechreuodd bethau i fynd o chwith iddynt yn dilyn cyhoeddi polisiau amhoblogaidd fel y 'dreth ar dementia' fel y gelwir. Ond roedd y maniffesto hefyd yn brin ar gostau, yn ol sylwebyddion. Gellir darllen y maniffesto yma.

 

Wrth i’r ymgyrch godi stem, daeth yn amlwg fod Theresa May yn rhedeg ymgyrch dynn, heb unrhyw gysylltiad gyda'r cyhoedd ac fe gafodd ei beirniadu am hynny. Ond mae May yn argyhoeddiedig fod ei harweinyddiaeth am fod yn llesol i Brydain yn y pen draw.  Mae’r arweinwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies a Alun Cairns wedi bod yn absennol o lawer o’r ymgyrchu cyhoeddus, gan godi cwestiynau am gyfeiriad y Ceidwadwyr yng Nghymru.  

 

Twf Corbyn mania

 

Mae Jeremy Corbyn yn yr ymgyrch etholiadol hon wedi llwyddo i greu momentwm drwy ei ymgyrchu bocs sebon ar hyd a lled y wlad a gwelwyd ef yn saethu i fyny yn y polau piniwn ar ol dechrau’n isel iawn. Gyda chymorth maniffesto a oedd yn profi'n boblogaidd gyda'r cyhoedd, maent wedi cau’r bwlch gyda’r Toriaid.  Ymhlith y cynigion y maniffesto yw dileu ffioedd myfyrwyr, ail wladoli'r rheilffyrdd a'r Post Brenhinol. Fe fydd yn ddiddorol gweld ddydd Iau os fydd twf Corbyn wedi gwneud digon i dolcio ar fwyafrif y Ceidwadwyr. Byddai’n gwbl syfrdanol petai Corbyn yn llwyddo i sicrhau’r goriadau i 10 Downing St ond fe fydd hynny’n dibynnu ar gefnogaeth pleidiau eraill. Gellir darllen y maniffesto yma

 

Tarian Cymru 

 

Yn ystod yr ymgyrch hon, aeth Plaid Cymru ati i wneud yn fawr o'r rhaniad rhwng Llafur Cymru a'r Blaid yn Llundain, gan fynnu fod y Blaid Lafur yma yn wahanol iawn i Blaid Jeremy Corbyn. Maent yn hyderus y byddant yn adennill Ynys Mon o'r Blaid Lafur a Cheredigion o'r Democratiaid Rhyddfrydol ac o bosib yn cipio seddau yn y cymoedd. Credai Plaid Cymru y byddant mewn sefyllfa gref i ddylanwadu mewn senedd grog. Mae Leanne Wood wedi profi'n arweinydd cymwys dros y cyfnod hwn ond mae'n dalcen caled iddynt wneud gwahaniaeth sylweddol mewn etholiad Prydeinig. Maent yn dadlau y bydd y Blaid yn gwarchod buddiannau Cymru yn San Steffan yn fwy effeithiol na'r Blaid Lafur sydd yn ei barn hwy yn cymryd Cymru yn ganiatol. Fe all Plaid Cymru ddioddef o ganlyniad i dwf Corbyn. Gellir darllen maniffesto Plaid Cymru yma  

 

Adfywiad y Rhyddfrydwyr?

 

Roedd disgwyl ar y dechrau y byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn adennill talpiau mawr o dir yn yr etholiad hwn, ond nid yw'r polau piniwn wedi dangos hyn fan bellaf. Fe roedd y Rhyddfrydwyr yn obeithiol y byddai sgil effeithiau Brexit yn hwb iddynt trwy apelio a tharo tant gyda'r bobl a oedd eisiau aros yn yr Undeb Ewropeaidd.  I ddarllen y maniffest, ewch yma.Ond fe fydd cadw'r sedd yng Nghymru a chipio rhai seddi yn Lloegr a'r Alban yn fwy realistig y tro hwn. 

 

Mae UKIP yn parhau i frwydro er iddynt golli poblogrwydd yn ddiweddar. Maent yn credu fod yna ddal bwrpas iddynt i sicrhau fod Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gyfan gwbl. Gellir darllen y maniffesto yma.

 

Blaenoriaethu'r amgylchedd

 

Mae'r Gwyrddion hefyd yn cystadlu am seddi wrth iddynt fynnu mai nhw ydi'r dewis gorau o blith y pleidiau i warchod yr amgylchedd ac atal Trident newydd a gorsafoedd niwcliar. Maent yn credu y dylai datblygiad cynaliadwy fod yn ganolog at gynllunio llywodraethol tymor hir. Gellir darllen y maniffesto yma

 

Yn sicr, fe fydd hi'n noson gyffrous ac fe allwn weld tair sefyllfa wahanol yn dod i'r amlwg fore Iau, naill ai y bydd y cyhoedd yn cofleidio'r cyfarwydd yn Theresa May neu'n mentro i dir newydd gwahanol Jeremy Corbyn. Ond fe allwn hefyd fod mewn sefyllfa o senedd grog a fydd yn rhoi ergyd wleidyddol angeuol i fwriad gwreiddiol Theresa May o gynyddu ei mwyafrif. 

 

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

 • A.
  Llafur Cymru
 • B.
  Ceidwadwyr Cymreig
 • C.
  Plaid Cymru
 • D.
  Democratiaid Rhyddfrydol
 • E.
  UKIP
 • F.
  Gwyrddion

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
6%

B
6%

C
85%

D
0%

E
0%

F
3%