Pwy fydd triawd buddugol y buarth?

14/02/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Pwy fydd enillwyr Fferm Ffactor Seleb eleni? Mae tîm Gareth Wyn Jones bellach wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol i wynebu tîm Ioan Doyle.

Mae'r awdur, cyflwynydd a chapten tîm Gareth Wyn Jones yn cyfaddef, "Yn wir, does gen i ddim syniad sut bo' ni yma. Mae fy nghyd-aelodau tîm, Siân Lloyd a Stifyn Parri, 'di bod yn wych. Ro'n i'n gystadleuydd ar Fferm Ffactor yn 2009, felly dyma'r ail dro i mi geisio am y teitl - dwi'm isio mynd adref yn colli am yr ail waith!"

 

Ond mae'r digrifwr a'r trefnydd digwyddiadau Stifyn Parri â phethau eraill ar ei feddwl, mae'n amlwg, "Mae'r capten arall yn fwy golygus na Gareth, ond mae Gareth yn fwy aeddfed!" meddai'n chwareus.

 

Mae ei gyd-aelod ar y tîm, y cyflwynydd tywydd Siân Lloyd, methu gwrthsefyll y temtasiwn o dynnu coes ei ffrind, Stifyn. "Mae Stifyn 'di bod yn wych yn y gystadleuaeth - a dwi 'di synnu bod o'n berson mor butch!"

 

"A wnaiff fy nhîm wrando arna i?" ydy'r cwestiwn mae'r dringwr a chyflwynydd Y Sioe Ioan Doyle yn gofyn i'w hun. "Dyma ni yn y ffeinal - does ganddyn nhw ddim dewis!"

 

Yn cystadlu yn nhîm Ioan yn y ffeinal bydd Cefin Roberts, cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy a seren 'Run Sbit, Linda Brown.

 

'Dyw Cefin ddim yn gallu credu eu bod wedi cyrraedd y ffeinal. Meddai "'Da ni wedi gwirioni ein bod ni trwodd i'r ffeinal. Yr uchafbwynt i mi oedd gweithio efo'r moch yn y bennod gynta'. Wnes i ddysgu rhywbeth amdanaf i'n hun yn y gêm honno!"

 

Ond mae gan Linda farn benodol iawn am y tîm arall, "Maen nhw'n grêt, chwarae teg iddyn nhw - ond maen nhw'n ddramatig iawn, de!"

 

Safon uchel iawn

 

Yn y ffeinal bydd angen i'r timoedd ddefnyddio llwythwr skid-steer i baru peli lliw gyda'r gôl briodol; adeiladu trelar; heidio defaid i mewn i loc ac ateb cwestiynau pellach ar ffermio. Mae'r safon yn uchel iawn yn y rownd derfynol yma!

 

"Ein tactegau ni ydy cadw ein pennau, dim brysio a gwneud y job yn iawn - fel mae ffermwyr yn gwneud bob dydd," meddai Gareth Wyn Jones.

 

"Bydd yn rhaid i ni wrando ar y bos unwaith eto achos mai fan'no mae'r profiad i gyd, ond dwi'n siŵr y gwnaiff o arwain ni at fuddugoliaeth unwaith eto," meddai Cefin Roberts.

 

Y cyflwynydd Ifan Jones Evans sy'n cadw trefn ar bopeth a bydd y beirniaid Caryl Gruffydd Roberts, Richard Tudor and Wyn Morgan yn cadw llygad barcud ar y cystadlu. Ond tybed pa dîm o selebs fydd yn creu argraff ddigon da i ennill teitl Fferm Ffactor a £3,000 ar gyfer elusen o'u dewis?