Pwy fydd enillydd Cariad@Iaith eleni?

19/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Wedi wythnos gyfan o wersi lliwgar a gweithgareddau gwallgof gan gynnwys caiacio, rafftio a heboga drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd enw enillydd cariad@iaith:love4language yn cael ei gyhoeddi yn ystod ffeinal y gyfres nos Sadwrn, 20 Mehefin ar S4C.

 

Dros yr wythnos diwethaf mae wyth o sêr Cymru wedi bod yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg dan ofal y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn drwy ddull unigryw 'dadawgrymeg'. Y sêr eleni oedd y cyflwynydd tywydd Derek Brockway, y cyflwynydd radio Chris Corcoran, yr actor a'r awdur Steve Speirs, y cyflwynydd CBeebies Rebecca Keatley, yr actores Nicola Reynolds, seren y West End, Caroline Sheen, yr athletwr Jamie Baulch a'r cyn-chwaraewr rygbi, Tom Shanklin.

 

Dywedodd Chris Corcoran, sy'n cyflwyno rhaglen ar BBC Radio Wales bob prynhawn Sadwrn."Dwi wedi synnu at gymaint o wybodaeth a geirfa dwi wedi cofio yn ystod yr wythnos - mae'n amlwg bod y dull yma o ddysgu yn gweithio ac yn effeithiol," 

 

Profiad gwerth chweil

 

Yn ol Chris, ‘Mae wedi bod yn wythnos brysur, gyffrous, heriol a blinedig, ond yn sicr yn brofiad gwerth chweil. "Does dim syniad gen i pwy sy'n mynd i ennill ond nid dyna sy'n bwysig. Mae pawb ar y rhaglen wedi gwella eu Cymraeg yn sylweddol, ond dwi'n credu mai'r enillydd fydd y person sydd wedi dangos y datblygiad mwyaf, nid o reidrwydd y person sydd â'r Gymraeg gorau," meddai Chris. "Er gwaethaf yr hyn mae pawb yn ei ddweud, dydw i ddim yn credu bod y Gymraeg yn iaith anodd iawn, a dwi'n gobeithio'n fawr y caf i'r cyfle a'r amser i ddatblygu fy sgiliau a dysgu mwy ar ôl gorffen y gyfres."

 

Enillydd y teitl y llynedd oedd yr actores Suzanne Packer o'r gyfres Casualty, ac mae nifer o sêr y gyfres yn y gorffennol wedi parhau â'u haddysg a bellach yn rhugl gan gynnwys Melanie Walters, Ian 'H' Watkins a'r canwr opera Wynne Evans, sydd yn awr yn cyflwyno cariad@iaith gyda Nia Parry.