Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr!

10/07/2012

Categori: Celfyddydau

I nodi pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn hanner cant, ac i ddathlu pum degawd o ymgyrchu brwd a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg, bydd 50 o artistiaid Cymraeg blaenllaw yn perfformio mewn gig enfawr ym mhafiliwn enwog Pontrhydfendigaid.

Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr
13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Hanner Cant fydd y gig Cymraeg mwyaf ers degawdau, gyda bandiau’n chwarae ar dri llwyfan o 6yh nos Wener ac o ganol dydd Sadwrn hyd at yr oriau mân. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r artistiaid un bob wythnos rhwng nawr a’r penwythnos mawr: 

Dydd Sadwrn

 1. Yr Angen
 2. Alun Tan Lan
 3. Blaidd
 4. Brigyn a Hefin Huws
 5. Candelas
 6. Creision Hud
 7. Y Diarth
 8. Eilir Pierce
 9. Fflur Dafydd a’r Barf
 10. Gwyneth Glyn
 11. Jamie Bevan a’r Gweddillion
 12. Neil Rosser
 13. Sŵnami
 14. Tecwyn Ifan
 15. Tom ap Dan
 16. The Gentle Good
 17. Yucatan

 

 

Nos Sadwrn

 1. Ail Symudiad
 2. Bryn Fôn a’r Band
 3. Clinigol
 4. Cowbois Rhos Botwnnog
 5. Crash.Disco!
 6. Elin Fflur
 7. Geraint Løvgreen a’r Enw Da
 8. Gruff Rhys
 9. Gwibdaith Hen Frân
 10. Huw M
 11. Y Lladron
 12. Lleuwen
 13. Llwybr Llaethog
 14. Mattoidz
 15. Y Niwl
 16. Twmffat

 

 

Ewch draw i wefan www.hannercant.com