Pryder fod swyddi yn cael eu colli o fewn addysg uwch

29/01/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Seimon Thomas

Fe rybuddiodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, ar y rhaglen The Wales Report y gallai swyddi gael eu colli yn y sector ar draws Cymru o ganlyniad i doriadau’r llywodraeth.

Mae Plaid Cymru hefyd yn pryderu fod am gyllidebau prifysgolion Cymru yn cael eu torri wrth i Lywodraeth Cymru dalu £90 miliwn i brifysgolion y tu allan i Gymru a maent yn credu fod hyn yn bygwth swyddi ac yn gwneud prifysgolion Cymru yn llai cystadleuol.

 

Mae’r honiad fod bygythiad i swyddi yn deillio o ganlyniad i doriadau i gyllideb CCAUC, ond gwadodd y Prif Weinidog y gallai unrhyw swyddi gael eu colli oherwydd y toriadau tra fod yr Athro Riordan yn gwrthddweud hynny. 

 

Peryglu swyddi

 

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas,“Bydd toriadau Llafur i Addysg Uwch yn peryglu swyddi ar hyd a lled Cymru. Dyma farn llawer o bobl yn y sector, a chadarnhawyd hynny gan Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, ac eto, mae’r Prif Weinidog yn parhau i wadu’r hyn mae arbenigwyr sy’n dweud sy’n anorfod. Mae ei ffordd ysgafn o wadu gwirionedd cynlluniau ei lywodraeth yn dangos gymaint allan o gysylltiad y mae ei lywodraeth.

 

Yn ôl Seimon Thomas, “Mae ein prifysgolion yn cael eu rhoi mewn sefyllfa amhosib, gan eu bod yn gorfod ymdrin â thoriadau o £41 miliwn i’w cyllidebau, toriadau nas gwelwyd eu bath, tra bod y llywodraeth Lafur yn parhau i gyllido prifysgolion y tu allan i Gymru ar £90 miliwn y flwyddyn."

 

Ychwanegodd, “Ond os yw Cymru am fod yn genedl fodern all gystadlu ar lwyfan y byd, mae’n rhaid i ni gyllido ein prifysgolion a’n canolfannau ymchwil yn iawn."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru